Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij

De visserij heeft te maken met veel en ingewikkelde regelgeving en zodra je er één (soms zonder het te weten) overtreedt riskeer je een boete of strafpunten. Vaak weet de schipper niet eens welke regels er allemaal zijn. Bovendien conflicteren wetten en regels vaak, of bieden in ieder geval ruimte voor interpretatie. Een handig en duidelijk overzicht van alle wet- en regelgeving zou het leven van vissers makkelijker maken.

De overheid is daarom met het idee gekomen om op een simpele manier helderheid te scheppen. Met een digitale tool moet in één oogopslag helder zijn voor de visser welke regels er gelden in het gebied waar hij op dat moment vist.

'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.' Dit credo blijkt niet alleen bij de belastingdienst van toepassing te zijn. Ook op andere ministeries wordt nagedacht hoe wet- en regelgeving overzichtelijker kan worden gemaakt voor vissers. Dit werd op de vergadering van het 'Kennisknooppunt Visserij' besproken in Den Haag. Naast VisNed, NVB en vistikhetmaar was er ook een vertegenwoordiging van verscheidene ministeries (LNV, NVWA en RVO).

Kanttekening
Ook VisNed was aanwezig bij RVO in Den Haag om door te praten over de ontwikkeling van een hulpmiddel. Alle aanwezigen zagen daar de noodzaak van, want vissers zien door de bomen het bos niet meer. Er werd tijdens de bijeenkomst wel één grote kanttekening geplaatst. De tool werkt alleen als er geen twijfel, tegenstrijdige wetten of regels bestaan. En dat lijkt op het eerste gezicht geen vanzelfsprekendheid.

De bijeenkomst begon met een algemene introductie van alle aanwezigen en een uitleg van de RVO over de ontwikkeling van een tool. Bij de bijeenkomst is afgesproken dat de garnalenvisserij de pilotgroep zal zijn. VisNed is nauw bij die pilot betrokken. Het is de bedoeling dat garnalenvissers eenvoudig kan zien welke regels er van toepassing zijn in het gebied waar hij vaart/vist. Als de pilot een succes is zal gekeken worden of de tool voor andere visserijen toegepast kan gaan worden.