Langzaam Proces Franse Natura2000 gebieden

In de komende maanden wordt bekeken hoe en welke maatregelen er nodig zijn om de impact van alle visserijen met gesleepte tuigen in het Natura 2000 gebied “Ridens” (Pas-de-Calais) te verminderen, zodat de instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin belanghebbenden inspraak hebben op de maatregelen.

VisNed volgt de Franse Natura 2000 ontwikkelingen al jaren nauwgezet. Het gaat met name om gebieden in Het Kanaal, waar fly shooters actief zijn. Na het vertrek van Jurgen Batsleer hebben we Floor Quirijns, die wij kennen uit haar Imares-tijd en die nu in Frankrijk woont, gevraagd om dit dossier voor ons te volgen. Zij deed ons verslag.

In deze bijeenkomst is o.a. gesproken over de resultaten van de risicobeoordelingen voor Natura 2000 gebied “Ridens” (Pas-de-Calais). Dit is het enige Natura 2000 gebied in dit proces waarin door Nederlandse fly shooters wordt gevist (5 of 6 schepen in 2015/2016). In de aanloop naar dit overleg is door VisNed inbreng geleverd via VMS gegevens. David Ras heeft daartoe de NVWA-gegevens opgewerkt. Hierdoor kon geconcludeerd worden dat de impact van de fly shooters op het habitat wordt beoordeeld als ‘gematigd’. Men hoopt in maart 2019 de maatregelen te kunnen vaststellen. VisNed blijft dit proces volgen en input leveren.