Visserijverbod op Westerschelde voorlopig opgeschort, nieuwe afspraken in de maak.

Het visserijverbod dat door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit is ingesteld op de Westerschelde is voorlopig van de baan. Na een gesprek op aandringen van de visserijorganisaties blijkt dat er in ieder geval tot eind augustus doorgevist kan worden. Deze zomer worden afspraken gemaakt over de invulling van de gebieden tijdens de werkzaamheden zelf.

Het verbod was met ingang van 1 juli ingesteld op grond van artikel 54 van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en zou de veiligheid van de scheepvaart moeten waarborgen tijdens de surveys en werkzaamheden in het kader van de aanleg van de exportkabel van het Borssele windpark. Het verbod zou tot en met 31 maart 2019 van kracht zijn.

Onaangekondigd
Het verbaasde VisNed en de vissers zeer dat deze rigoureuze maatregel is ingesteld zonder eerst de visserijsector te consulteren. Wij waren op zijn zachtst gezegd not amused met deze gang van zaken waaruit blijkt dat het belang van de visserij en betrokken ondernemingen door een aantal partijen als stakeholder onderschat wordt en waarbij men blijkbaar niet doordrongen is van de gevolgen van deze maatregelen. Het gaat hier om een gebied van 100 km2, waar een aantal vissers voor een groot deel van afhankelijk is, dat zonder enige vorm van consultatie of aankondiging vooraf voor een periode van minstens negen maanden gesloten is voor de visserij. 

Onnodig
Tennet, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de betreffende kabels, heeft bij navraag van VisNed aangegeven dat het verbod zoals dat was afgekondigd in hun ogen niet noodzakelijk is. Ten eerste duren de surveys en aanlegwerkzaamheden niet continu negen maanden en ten tweede is het gebied veel groter dan waar de knelpunten komen te liggen tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden. Dit bood genoeg aanknopingspunten om het gesprek met de autoriteiten aan te gaan.Verbod Westerschelde

Gesprek met Rijkswaterstaat en GNA
Inmiddels heeft donderdagmiddag 12 juli op aandringen van VisNed een gesprek in Vlissingen plaatsgevonden met de GNA en Rijkswaterstaat. Aanwezig waren een aantal betrokken vissers en vertegenwoordiging van VisNed en PO Delta Zuid. Ook de NVB was aanwezig aangezien zij ook de nodige leden in het gebied hebben vissen die hierdoor getroffen worden.

Tijdens het gesprek zijn onder andere de volgende zaken aangekaart:

  • Een aantal vissers is voor hun inkomsten voor een zeer groot deel afhankelijk van het bewuste gebied en wordt hier economisch zeer hard door getroffen.
  • De vraag waarom eenzijdig zonder vooraf de visserij te consulteren is besloten tot het sluiten van dit gebied ter grootte van 100 km2.
  • Uitleg is gevraagd over waarom het noodzakelijk is binnen het gehele gebied een continu visserijverbod in te stellen terwijl werkzaamheden niet van continue aard zijn.
  • Wij willen graag in goed overleg met flexibele veiligheidszones werken tijdens de surveys en aanlegwerkzaamheden en hier goede afspraken over maken. Uit legio praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland ervaart VisNed dat dit goed werkt! 

Uit het gesprek bleek dat men de gevolgen voor de visserij weldegelijk onderschat had en dat men bereid was om in gezamenlijkheid tot elkaar te komen. Het resultaat is dan ook dat het visserijverbod sowieso tot 28 augustus wordt opgeschort. Gedurende de zomermaanden gaat de sector in gesprek met Rijkswaterstaat, de GNA, Tennet en de aannemers om tot werkbare afspraken en de gewenste flexibiliteit te komen wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Voorlopig is VisNed tevreden met het resultaat, maar de nadere invulling moet nog gerealiseerd worden.