CHIRP Maritime feedback in het Nederlands beschikbaar

Het CHIRP programma moet het veiligheidsbewustzijn op zee bevorderen. Een van de instrumenten hiervoor is de zogenaamde 'Maritime Feedback'. Dit is een nieuwsbrief die vier keer per jaar verschijnt en allerlei voorbeelden van incidenten en situaties op zee waarbij veiligheid een rol speelt behandelt. Er is vanaf nu ook een Nederlandse vertaling beschikbaar.

Confidential Hazardous Incident Reporting Programme (CHIRP) is een vertrouwelijk programma voor het melden van gevaarlijke incidenten, met als doel bij te dragen aan de veiligheid in alle maritieme sectoren wereldwijd, dus ook de visserij.

Dit gebeurt door praktijkvoorbeelden, die op vertrouwelijke basis zijn aangeleverd,  te analyseren en te vertalen naar geleerde lessen. Die worden vervolgens vertaald naar suggesties die helpen de situaties in de toekomst te voorkomen. Informatie uit de rapporten wordt via Maritime Feedback beschikbaar gesteld en kan belangrijk zijn voor een bredere doelgroep van maritieme professionals om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Nederlandse versie van Maritime Feedback
De Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) is een commissie van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, natte waterbouw en zeevisserij, het maritiem onderwijs en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg. Het doel van deze commissie is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden. Daarom heeft de commissie zich hard gemaakt voor een Nederlandstalige versie van Maritime Feedback. Met een bijdrage van de Stichting Zee-Risico 1996 is Maritime Feedback in het Nederlands vertaald en hier te vinden.

Inschrijven
Ge├»nteresseerden kunnen zich aanmelden voor de vertaalde nieuwsbrief kan via www.scheepvaartnet.nl onder de button CAV of rechtstreeks via deze link. Of andere edities van Maritime Feedback ook in het Nederlands vertaald zullen worden hangt dus vooral af van het aantal aanmeldingen hiervoor.

VisNed roept vissers dan ook zich aan te melden zodat deze informatievoorziening ook in de toekomst beschikbaar blijft voor mensen die wat meer moeite met de Engelse taal hebben. De Engelse versies zijn overigens beschikbaar op https://www.chirpmaritime.org/newsletters/