Engelse minister van Visserij: “Balanced deal is van groot belang”

Tijdens de afgelopen dinsdag in Londen gehouden Algemene jaarvergadering van de National Federation of Fishermen’s Organisations (NFFO) was de Engelse minister voor Visserij George Eustice opnieuw de gastspreker. Uiteraard ging het uitgebreid over de aanstaande Brexit. De teneur van zijn verhaal: “Tot december 2020 verandert er niets maar onze speerpunten voor daarna staan nog steeds overeind.”

 

De vorige Ledenvergadering was eind oktober 2017 maar de 2018-vergadering was naar voren gehaald. Vorige keer waren de opmerkingen van Eustice heldhaftiger, nu klonk hier en daar realiteitszin door. Visserij is een kleine sector en de inzet van de Britse regering is toch een totaaldeal omdat er enorm grote belangen spelen. Daarom gaf sprak Eustice nu gematigder: ”Formeel wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) met ingang van maart 2019 een onafhankelijk kuststaat maar de eerder dit jaar tussen de EU en het VK afgesproken transitieperiode van 2 jaar geldt  ook voor de visserij, dus tot december 2020 verandert er niets.” Vorig jaar oktober had de minister nog aangegeven dat hij er vanuit ging dat de overgangsperiode niet voor de visserij zou gelden.

Overeenkomst met perspectief
Tijdens zijn inleiding gaf Eustice aan dat voor hem de situatie na december 2020 ook duidelijk is: het V.K. is dan een onafhankelijke kuststaat met een eigen verantwoordelijkheid voor en toezicht op de Britse economische zone. De minister erkende opnieuw dat een overeenkomst nodig is met de EU met name op het gebied van handel en werkverkeer. De inzet van de regering is ook dat die er moet komen. Juist deze week werd er in het Parlement gesproken over de “EU Withdrawal Bill”, zeg maar de inzet van de Britse overheid hoe de terugtrekking uit de EU ingevuld zou moeten worden. Doelstelling is een uitgebalanceerde overeenkomt met een goed perspectief ondanks de Brexit. Hierbij is duidelijk geworden dat het Britse Parlement in de eindfase van de onderhandelingen een dikke vinger in de pap houdt, iets wat zij eigenlijk niet wil, omdat premier May met een onderhandelingsresultaat terug moet naar het Parlement.

Minder stellig
In het visserijbeheer zal samenwerking nodig blijven. Maar waar Eustice de vorige keer duidelijk liet merken dat de hij veel verwachtte van de sterkere positie van het V.K. in de onderhandelingen waren de opmerkingen nu minder stellig en minder hard. Er wordt nu met name geroepen dat toegang tot wateren ook moet leiden tot faire aandelen in de TAC’s voor Engeland. Minister Eustice erkende dat er bij de Europese onderhandelaars eenduidig over de visserij werd gedacht met daarbij een sterke koppeling van toegang tot de wateren met toegang tot de markt. Het V.K. heeft dit overigens afgewezen. Immers die koppeling is onrechtmatig en kom je in andere handelsverdragen ook niet tegen, aldus Eustice. In het najaar komt de minister met zijn “Fisheries Bill”. In oktober – november moet duidelijk worden hoe de terugtrekking uit de EU maar vooral ook de toekomstige samenwerking gestalte krijgt.

Zeebaars
Deze keer was er ook tijd ingeruimd om met de minister van gedachten te wisselen over andere onderwerpen zoals de aanlandplicht, Marine Protected Area’s (gesloten gebieden) en - belangrijk voor de Engelsen - de zeebaars. De minister deelde mee dat hij over de aanlandplicht vorige week nog een brief geschreven had aan Eurocommissaris voor Visserij Vella met daarin de oproep om vooral een flexibele opstelling van Brussel om de aanlandplicht werkbaar te houden. Over de zeebaars werd geconcludeerd dat het huidige beheersysteem niet in stand kan blijven als deze vissoort met ingang van volgend jaar ook onder de aanlandplicht komt.  

One voice
De NFFO kon tijdens deze Ledenvergadering ook een nieuw lid begroeten, of beter gezegd: een oud lid opnieuw verwelkomen: de grote South Western Fish Producer Organisation met aan het hoofd de alom bekende visserijbestuurder Jim Portus. Deze PO verliet de NFFO in 2002 uit onvrede met het gevoerde beleid maar kwam begin dit jaar met het verzoek om weer lid te mogen worden. Vooral de problematiek rond Brexit maar ook dossiers als aanlandplicht, Technische Maatregelen en Ruimtelijk Ordening hebben ervoor gezorgd dat de Engelse visserijsector zich weer heeft verenigd en ook de South West PO gaf aan dat “one voice” van groot belang is.