ICES: Pulskor geeft meer voordelen

Afgelopen woensdag heeft internationale organisatie van visserijbiologen (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) een belangrijk nieuw advies uitgebracht over het gebruik van de pulskor als vervanger van de traditionele boomkor. De conclusie is duidelijk; de Pulskor scoort op veel zaken positief en heeft minder impact dan het vistuig met wekkerkettingen.

ICES heeft het rapport opgesteld naar aanleiding van vragen van de Nederlandse overheid over de vergelijking van de ecologische- en milieu-effecten van de pulskor en de traditionele boomkor bij de exploitatie van de TAC voor tong in de Noordzee.

ICES geeft aan dat er voldoende informatie aanwezig is voor een vergelijking van de twee tuigen, ondanks dat er nog kennisleemtes zijn waarbij verwezen wordt naar het meerjarig onderzoeksprogramma naar het effect van pulsvisserij op het benthische ecosysteem dat in 2019 zal worden opgeleverd.

Zaken waar in het rapport aandacht aan worden geschonken zijn:

  • Duurzaam beheer van platvisbestanden;
  • Verwondingen en visserijsterfte van met de puls gevangen doelsoorten en bijvangsten;
  • De verstoring van de zeebodem;
  • De structuur en werking van het bentisch ecosysteem
  • Beoordeling van de impact op mariene organismen van herhaalde blootstelling door het pulstuig of het tuig met wekkerkettingen.

Een opvallend resultaat is dat bij puls de vangst-efficiëntie van tong met 30% toeneemt en die van schol met 40% daalt. Echter, de TAC is bepalend, of deze nu met Puls danwel wekkerkettingen gevangen wordt, de visserijsterfte blijft gelijk. Dit is een belangrijke conclusie als reactie op de gestelde onderzoeksvraag met betrekking tot de exploitatie van het tongbestand in de Noordzee.

Verder blijkt de kans dat vissen gewond raken bij het vangproces waarschijnlijk lager is bij pulskorvisserij. Platvissen zoals schol en tong lijden niet door de pulsen. Kabeljauw is wel gevoeliger voor de Puls en kan zorgen voor gebroken ruggen. Echter, de toename van de kabeljauwsterfte door puls is volgens ICES verwaarloosbaar. Het Pulstuig heeft ook minder effect op de organismen die op de zeebodem leven.

Andere zaken die genoemd worden: de penetratie van puls in de bodem is 50% lager (4 cm t.o.v. 1,8 cm), wel is er verplaatsing van pulsactiviteiten richting gebieden met fijnere sedimenten.

Positief nieuws over de Puls
We weten dat Pulsvisserij onder een vergrootglas ligt, zowel politiek, maatschappelijk als ook bij de collega-vissers in binnen- en buitenland. We hebben ook vast moeten stellen dat er ontzettend veel onwaarheden en nepnieuws over Puls wordt verkondigd. Ook wordt nagenoeg elke verandering, die ergens in de kustwateren of op de Noordzee wordt waargenomen, toegeschreven aan de Puls.
VisNed constateert dat het nieuwe rapport veel positieve elementen rond het gebruik van Puls herbevestigd en hoopt dat dit rapport bijdraagt aan een objectieve discussie over de Pulsvisserij. En dat dit rapport een positieve bijdrage levert aan de discussie en besluitvorming in de zgn. Trilogen (overleg tussen Raad van ministers, Europees Parlement en Europese Commissie) over de nieuwe verordening Technische Maatregelen die op dit moment plaats vinden in Brussel.

Naar aanleiding van dit rapport schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer: “Dit onafhankelijk advies draagt bij aan de lopende onderhandelingen in Brussel over de Verordening Technische Maatregelen, waar de bepalingen over pulsvisserij deel vanuit maken. De bevindingen ondersteunen mijn inzet voor de pulsinnovatie als een duurzamer alternatief voor de traditionele boomkor: met de wetenschap van nu kan gezegd worden dat de pulsinnovatie voor het vissen op tong minder schade toebrengt aan de ecologie en het milieu. Een duurzame visserij is een essentieel onderdeel van mijn beleid. Behoud van natuur en een goede milieukwaliteit op de Noordzee is hierbij voor mij van groot belang. Ik zie met vertrouwen uit naar een definitieve beoordeling aan de hand van het meerjarig onderzoeksprogramma dat volgend jaar wordt opgeleverd.”

Voor meer informatie over de inhoud van dit rapport verwijzen wij naar het uitgebreide artikel in Visserijnieuws van vandaag.