PO Wieringen treedt toe tot VisNed

PO Wieringen treedt per 1 mei 2018 toe tot het verband van de VisNed PO’s. Vanwege de belangrijke positie van de Wieringer vissers in de garnalen- en in de kreeftjesvisserij is de breedte van visserijen die VisNed vertegenwoordigt door deze toetreding groter geworden. Daar zijn we blij mee!

In de afgelopen periode is binnen PO Wieringen gesproken over de vraag hoe hun nationale en internationale belangenbehartiging het beste vorm gegeven kan worden. In een aantal ledenvergaderingen is daarover gediscussieerd. Die gesprekken hebben er in geresulteerd dat de PO Wieringen per 1 mei 2018 toetreedt tot het verband van de VisNed PO’s. 

Samen aan de slag
Met de toetreding van PO Wieringen en de uitbreiding van het VisNed team gaan we als organisatie een nieuwe fase in. We krijgen meer tijd om vanuit VisNed samen met de regionale PO’s aan de slag te gaan. Om samen met hen de dialoog met vissers te voeren. Veel frequenter en ook intensiever dan tot nu toe het geval was. Dat moet, omdat van de visserij steeds vaker en sneller antwoorden gevraagd worden over steeds ingewikkelder en lastiger wordende kwesties. Duurzaamheid en onderzoek zijn in dat verband sleutelbegrippen.

Met het bestuur van PO Wieringen is afgesproken dat we snel samen met hen aan het werk gaan om de Wieringer inbreng in de standpuntbepaling binnen VisNed goed uit de verf te laten komen. Dat is ook belangrijk op het nationale en internationale speelveld van belangenbehartiging, want de Wieringer vissers zijn hoofdrolspelers in de garnalenvisserij.