Vissen in Skagerrak of Noorse zone melden

De eerste Nederlandse kotters maken zich op om in het Skagerrak of in de Noorse zone te gaan vissen. Voor het vissen in beide gebieden gelden aanvullende regels. Vandaar dat melding van de kotter aan de eigen PO dat in de Noorse zone of Skagerrak gevist gaat worden van groot belang is.

Voor het vissen in de Noorse zone moeten kotters groter dan 200 GT een vergunning aan boord hebben. Schepen kleiner dan 200 GT moeten op de lijst staan van vaartuigen die gerechtigd zijn om in de Noorse zone te vissen. Aanvragen kunnen ingediend worden via Jurie Romkes van het VisNed-secretariaat. Email: jromkes@visned.nl
Voor meldingen en het registreren in het E-logboek gelden aanvullende regels dus is het van belang om hierover tijdig contact te hebben met de softwareleveranciers van het logboek. Ook moet men de Noorse visserijwetgeving in het Engels aan boord hebben. Hiervoor kan eveneens contact opgenomen worden met Jurie Romkes.
Voor het vissen in het Skagerrak moet toestemming via de eigen PO verkregen worden. De PO geeft ook aan hoeveel kilogram schol, tong en kabeljauw een lid mag aanvoeren. Voor het vissen in het Skagerrak geldt sinds vorig jaar een maaswijdte van 120 mm. Ook gelden voor het lossen in een Deense haven aanvullende bepalingen, zowel op het gebied van vangstmeldingen als douane faciliteiten.
Daarom is het van belang dat een vaartuig aan de eigen PO doorgeeft wanneer het in de Noorse zone of het Skagerrak gaat vissen. Zodat de campagne "om de Noord" zonder strubbelingen verloopt.
Afspraken
Vorig jaar waren er wel wat problemen. Vandaar dat er eerder dit jaar gesprekken geweest zijn met de Deense visserijorganisatie. Dit heeft geleid tot werkafspraken over bijvoorbeeld het informeren van posities waar staandwant en potten geplaatst worden.
VisNed herhaalt hier nadrukkelijk de oproep dat Nederlandse vissers zich aan de spelregels houden, ook wat betreft de technische maatregelen.