Scholaanvoer blijft achter: PAP-regeling blijft gelijk

Door tegenvallende aanvoer van schol heeft de PAP-commissie besloten de regeling op 100% van de basishoeveelheid te laten staan.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol is de laatste weken ronduit teleurstellend te noemen. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.
De aanvoer en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode als volgt uit:

Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland*
week 2017 2018
4 1.011 ton € 1,46 867 ton € 1,90
5 1.049 ton € 1,47 600 ton € 2,09
6 476 ton** € 1,57 706 ton € 2,08
7 901 ton € 1,46 126 ton** € 2,30
8 477 ton € 1,54 501 ton € 2,30
9 425 ton € 1,92 215 ton € 2,44
10 553 ton € 1,77 389 ton € 2,55
11 492 ton € 1,69 308 ton € 2,51
12 402 ton € 1,79 279 ton € 2,62

* zonder Breskens en Den Oever. ** Urker biddagweek.

De aanvoer in het eerste kwartaal van 2018 blijft ver achter bij de verwachtingen en ook de benodigde hoeveelheid. Deels is dat te verklaren door de matige weersomstandigheden maar ook de vangbaarheid is duidelijk minder dan in voorgaande jaren in dezelfde periode.

Nieuwe PAP-regeling schol
Zoals eerder gemeld zijn de hoeveelheden in de 3 categorieën aangepast: 500 ton is verlaagd naar 430 ton en 1.000 ton naar 860 ton. 

Met ingang van maandag 26 maart 2018 is de derde periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 13 t/m 16 (26 maart – 21 april 2018).

Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten zodat deze er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit ziet:
• Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 430 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
• Een vaartuig met een basiscontingent schol van 430 tot 860 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
• Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 860 ton mag in de 4-weekse periode week 13 t/m 16 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

• Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 430 ton in de categorie 430 – 860 ton; een contingenthouder 430 – 860 ton in de categorie > 860 ton.

• Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden dan 40 ton. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende periode).

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.
Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.