Enquête over visserijpatronen deze week van start

Deze week verstuurt de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO), een enquête aan alle Nederlandse kotters en kotters onder buitenlandse vlag met een Nederlands belang. De vragen gaan over ontwikkelingen in het vaarpatroon zoals we die de laatste jaren waarnemen.

In de begeleidende brief schrijft CVO-voorzitter Kees van Beveren het volgende:
“Van oudsher worden in de Nederlandse kottervisserij korte visreizen gemaakt. Vanuit meerdere motieven waren weekreizen van maandag – vrijdag/zaterdag het meest gangbaar. 200 zeedagen was ongeveer de norm, vanuit quota-spanningen hebben we ook jaren gekend met minder zeedagen, zoals 172 zeedagen eind jaren 80 en 152 zeedagen begin jaren 90. Economische resultaten waren dan vaak niet minder, integendeel.
De laatste jaren zien wij veranderingen, o.a. wat het vaarpatroon betreft. Bij sommigen werd het vaarpatroon 10 dagen in de 2 weken. Of lange weekreizen van een midweekse dag op een midweekse dag. Meer recentelijk is er een ontwikkeling dat met gebruikmaking van (gedeeltelijke) aflosbemanningen vrijwel continue gevaren/gevist wordt.
Over deze ontwikkelingen wordt binnen de organisaties/PO’s maar ook op de vloot een discussie gevoerd. Hoe wordt er op de vloot over gedacht? Wat zijn de voor- nadelen bij een bepaald vaarpatroon? Economisch, ecologisch (visgebieden wekelijks enige tijd met rust laten) maar ook kijkend naar de sociale/maatschappelijke ontwikkelingen. Houden wij onze goede Nederlandse bemanningen nog wel op de vloot? Zijn veranderingen in vaarpatroon wenselijke ontwikkelingen ook naar de toekomst toe? Hoe denken de bemanningen hierover?
Het samenwerkingsverband van PO’s, de CVO wil graag een aantal vragen aan elke kotter (eigenaar en bemanning) voorleggen om inzicht te krijgen over hoe er over deze ontwikkelingen gedacht wordt.”

Deelname belangrijk
In totaal volgen er een 20-tal vragen waarvan een aantal alleen voor garnalenvissers of Kanaalvissers. Het is van belang dat zoveel mogelijk kotters aan de enquête deelnemen. Ingevulde formulieren kunnen tot 9 april 2018 per post of email teruggestuurd worden naar het CVO-secretaraat of ingeleverd worden bij de eigen PO.

Indien er vaartuigen zijn die onverhoopt geen enquêteformulier hebben ontvangen kan contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed; info@visned.nl of het secretariaat van de CVO; secretariaat@cvo-visserij.nl