Bijeenkomst netinnovatie tongvisserij

Op vrijdag 23 maart as. wordt van 13.00 tot 14.00 uur bij Wageningen Marine Research te IJmuiden (voorheen Imares) een bijeenkomst georganiseerd over netinnovatie in de tongvisserij. De bijeenkomst is speciaal voor vissers en nettenmakers.

 

Tijdens deze bijeenkomst worden onderwatervideobeelden van het vistuig en de vangst in de pulsvisserij geanalyseerd en wordt er nagedacht over welke selectieve netaanpassingen bedacht kunnen worden op basis van deze kennis.

Aanmelden
Indien vissers geïnteresseerd zijn deze bijeenkomst bij te wonen kan een mailtje gestuurd worden naar de NVB; secretariaat@vissersbond.nl
Informatiebijeenkomst

Aansluitend wordt bij WMR een voortgangsbijeenkomst over het project Netinnovatie Kottervisserij deel 2 georganiseerd Hieronder de invulling van de bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd. Eveneens opgave via bovenstaand emailadres.

Programma:
13:30 – 14:00  Inloop met koffie en thee
14:00 – 16:00 Welkomstwoord
                       Kees Verbogt (Ministerie LNV) –Discardplannen in Scheveningengroep
                       Pieke Molenaar (Wageningen Marine Research) – tussentijdse resultaten Netinnovatie en vooruitblik 2018 
                       Lotte Huisman (Stichting de Noordzee) – de VisHack: terugblik 
                       Pieke Molenaar (Wageningen Marine Research) – Project ‘Platvis in beeld’: het maken van onderwaterbeelden op zee.
                       Discussie met aanwezigen