Nieuwe afspraken pottengebieden in Kanaal 2024

Vele jaren maken vissers en hun vertegenwoordigers afspraken over de ruimtelijke spreiding van de visserijactiviteiten in het Engelse Kanaal. Met de toename van de Nederlandse activiteiten neemt sinds een aantal jaren aan het overleg hierover. Voor dit jaar zijn er nieuwe kaarten uitgebracht.

Doestelling van de afspraken is duidelijk. Vissers die bij hun visserijactiviteiten ruimte geven aan collega’s die andere vismethodes toepassen, meer in het bijzonder in dit geval gebieden niet met actief vistuig binnen gaan om de vissers die met potten op krabben vissen de ruimte te geven.

Dankzij deze vrijwillige afspraken moet het aantal incidenten tussen gesleept en passief vistuig tot een minimum beperkt blijven. Al jaren slagen de betrokkenen hierin, ondanks Brexit worden afspraken gemaakt en gerespecteerd.

Er zijn 2 kaarten beschikbaar. Kaart A gaat over de gebieden die tussen 15 mei en 15 augustus 2024 benut worden door de krabbenvissers en kaart B laat het gebied zien dat tussen 15 augustus en 15 december 2024 gebruikt wordt en het gebied dat tussen 15 augustus 2024 en 15 mei 2025 benut wordt door de pottenvissers.

Kaart_Midchannel_A_2024.jpeg

Kaart_Midchannel_B_2024.jpeg

Kaart A is HIER te downloaden. Kaart B is HIER te downloaden.