Update overzicht benutting visquota per 28 december 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het voorlopig overzicht per 28 december, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 51.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 31 december 2022, dat gaat over de periode tot en met week 52.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten in 2023 de aanvoer lager dan in 2022., toen er ook al een dalende trend was ten opzichte van voorgaande jaren.

Bijvoorbeeld bijna 1.200 ton tong minder en 3.000 ton schol minder dan in 2022 waarbij in dat jaar ook al een flinke daling te zien was ten opzichte van 2021.  Uiteraard heeft de daling te maken met de sanering van een substantieel deel van de kottervloot, die vorig jaar zijn beslag kreeg. Ook de aanvoer van Noorse kreeftjes was duidelijk minder.

 

2023

2022

 

( 28-12-2023)

( 31-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.571

3.169

42 %

11.897

4.305

36 %

Schol

35.200

7.453

21 %

36.087

10.597

29 %

Schol Skagerrak

2.480

335

14 %

2.456

652

27 %

Kabeljauw

845

676

80 %

725

593

82 %

Wijting

2.025

746

47 %

1.496

726

49 %

Wijting Kanaal

332

273

82 %

409

269

66 %

Langoustines

1.236

868

70 %

1.416

1.277

90 %

Tarbot/Griet

2.228

1.085

49 %

3.269

1.186

36 %

Tongschar

355

97

27 %

505

193

38 %

Rog

419

392

94 %

401

393

98 %

Heek

72

29

40 %

97

33

34 %

Zeeduivel

97

85

88 %

279

246

88 %

Koolvis

155

127

82 %

58

51

89 %

Schelvis

731

472

65 %

930

757

81 %