Update overzicht benutting visquota per 7 – 12 - 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 7 december 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 47.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 1 december 2022, dat gaat over de periode tot en met week 46.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal vaartuigen.

 

2023

2022

 

( 30-11-2023)

( 01-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.416

2.874

39 %

11.659

3.955

34 %

Schol

35.178

7.023

20 %

35.867

9.728

27 %

Schol Skagerrak

2.480

169

7 %

2.456

617

25 %

Kabeljauw

891

667

75 %

750

567

 76 %

Wijting

2.005

830

41 %

1.455

607

42 %

Wijting Kanaal

326

246

75 %

263

240

91 %

Langoustines

1.236

857

69 %

1.387

1.223

88 %

Tarbot/Griet

2.228

1.012

45 %

2.845

1.040

37 %

Tongschar

345

93

27 %

426

185

43 %

Rog

409

343

84 %

362

285

 79 %

Heek

72

29

40 %

97

33

34 %

Zeeduivel

113

83

74 %

251

238

95 %

Koolvis

155

127

82 %

63

51

82 %

Schelvis

705

453

64 %

779

733

 94 %