Update overzicht benutting visquota per 17 – 8 - 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 17 augustus 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 31.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 18 augustus 2022, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 31.

In de cijfers van de diverse quota is de 10% extra quotum verwerkt, die we meegenomen hebben uit 2022.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal boomkorschepen.

 

2023

2022

 

( 17-08-2023)

( 18-08-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

7.324

1.771

24 %

10.027

2.877

29 %

Schol

33.701

5.373

16 %

30.403

7.026

23 %

Schol Skagerrak

2.480

98

4 %

2.191

391

18 %

Kabeljauw

1.281

503

39 %

978

457

 47 %

Wijting

1.798

585

33 %

1.268

389

31 %

Wijting Kanaal

230

218

95 %

91

234

257 %

Langoustines

1.186

593

50 %

793

764

96 %

Tarbot/Griet

1.896

611

32 %

2.842

630

22 %

Tongschar

282

74

26 %

381

140

37 %

Rog

309

189

61 %

317

161

 51 %

Heek

72

21

29 %

64

20

30 %

Zeeduivel

140

61

44 %

262

187

71 %

Koolvis

160

96

60 %

178

38

21 %

Schelvis

472

324

69 %

322

406

 126 %