Benuttingsoverzicht vis-uren garnalenvisserij per 22 juni

Door het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) wordt aan de PO’s met regelmaat een overzicht van de benutting vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot in de Natura2000-gebieden beschikbaar gesteld.

Benutting vis-uren tot 22 juni 2023

De benutting van de vis-uren van de Nederlandse garnalenvloot wordt gemonitord door Wageningen Marine Research (WMR). Periodiek rapporteert WMR de uptodate benutting van deze vis-uren aan het LNV, die deze informatie deelt met de PO’s. Onderstaand het meest recente overzicht van de benutting van de vis-uren, per 22 juni 2023. Dit wordt vergeleken met de uitputting per 8 juni 2023.

Natura2000-gebied

IJkpunt totaal

Actuele tussenstand 2023

Benutting %

Oosterschelde

687

465

68 (was 68)

Westerschelde

4119

966

23 (was 22)

Noordzee kustzone

118902

21147

18 (was 17)

Voordelta

21014

9039

43 (was 40)

Vlakte van de Raan

4139

2971

72 (was 71)

Waddenzee

86781

17956

21 (was 19)