Update overzicht benutting visquota per 8 juni 2023

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 8 juni 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 21.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 16 juni 2022, dat gaat over de periode tot en met week 22.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal boomkorschepen.

 

 

2023

2022

 

( 08-06-2023)

( 16-06-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.106

1.313

22 %

10.027

2.365

24 %

Schol

29.572

3.562

12 %

30.328

4.739

16 %

Schol Skagerrak

2.234

74

3 %

2.191

221

10 %

Kabeljauw

1.684

205

12 %

987

280

 28 %

Wijting

1568

460

29 %

1.270

282

22 %

Wijting Kanaal

39

215

558 %

91

217

238 %

Langoustines

574

208

36 %

793

328

41 %

Tarbot/Griet

1.966

400

20 %

2.842

440

15 %

Tongschar

252

47

19 %

381

92

24 %

Rog

248

117

47 %

297

99

 33 %

Heek

62

5

9 %

64

3

4 %

Zeeduivel

145

26

18 %

242

112

46 %

Koolvis

50

0

0 %

178

17

10 %

Schelvis

272

151

55 %

247

147

 60 %