Verhoging bijvangst rog

Gezien de benutting die iets achter loopt bij de verwachting is besloten de aan te voeren hoeveelheid te verhogen naar 240 kg. De aanpassing is afgelopen maandag ingegaan.

De PO’s, verenigt in de Coöperatie Visserijorganisatie (CVO), moeten gezien het krappe quotum rog heel strak beheren om voortijdige uitputting te voorkomen.

Waarschijnlijk door het grote aantal stilliggers blijft de benutting iets achter wat de CVO de mogelijkheid heeft geboden om de per week / reis langer dan een week aan te voeren hoeveelheid rog te verdubbelen van 120 naar 240 kg.

De aanvoerregeling voor roggen ziet er nu als volgt uit:

  • Minimum aanvoermaat: 55 cm.
  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 240 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH).
  • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
  • Deze maatregel geldt ook voor het Kanaal maar niet voor het Skagerrak.