Update overzicht benutting visquota per 12 mei

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 12 mei 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 17.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 6 mei 2021, dat gaat over de periode tot en met week 16.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 06-05-2021)

( 12-05-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.557*

2.485

38 %

10.027

2.065

21 %

Schol

27.949

4.826

17 %

30.228

3.585

12 %

Kabeljauw

1.126

195

17 %

1.075

104

10 %

Wijting

740

192

26 %

1.306

213

16 %

Tarbot/Griet

1.879*

813

43 %

2.842

343

12 %

Tongschar

366*

61

17 %

381

73

19 %

Langoustines

300*

242

81 %

653

185

28 %

Rog

123*

135

110 %

252

79

31 %

Schol Skagerrak

2.038

41

2 %

2.191

163

7 %

Wijting Kanaal

25*

121

484 %

41

234

572 %