Update overzicht benutting visquota 29-04-2022

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 21 april 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 14.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 6 mei 2021, dat gaat over de periode tot en met week 16.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 06-05-2021)

( 21-04-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.557*

2.485

38 %

10.027

1.852

18 %

Schol

27.949

4.826

17 %

30.228

2.963

10 %

Kabeljauw

1.126

195

17 %

1.075

51

5 %

Wijting

740

192

26 %

1.306

180

14 %

Tarbot/Griet

1.879*

813

43 %

2.842

280

10 %

Tongschar

366*

61

17 %

381

61

16 %

Langoustines

300*

242

81 %

653

133

20 %

Rog

123*

135

110 %

252

69

27 %

Schol Skagerrak

2.038

41

2 %

2.191

137

6 %

Wijting Kanaal

25*

121

484 %

41

207

505 %

 

Totaaloverzicht