Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen

De afgelopen weken nam het aantal meldingen van opgeviste explosieven flink toe. Er wordt een verband gelegd met de recente stormen waardoor de bodem van de Noordzee nogal verandert en de visserman met verrassingen geconfronteerd wordt. Het onschadelijk maken van explosieven, vaak uit de Tweede wereldoorlog, blijft belangrijk werk, want ook na al die tijd zijn deze bommen een gevaar voor hen die op zee werken.

In 2020 heeft VisNed samen met Dirk Pijl van DE Maritime een gesprek gehad met de Kustwacht en Koninklijke Marine. Door het noodgedwongen overschakelen van puls naar traditionele boomkor, nam het aantal meldingen van opgeviste explosieven weer toe.

In dat gesprek zijn zaken als communicatie en meldingsprocedures geüpdate die we hier nog eens op een rijtje zetten.

Een recente brief van de Havenbedrijf van IJmuiden aan schippers en kotter-bemanningen toonde ook nog eens aan dat het goed is om nog eens te wijzen op hoe te handelen bij het opvissen van een explosief.

Meldingen centraal doen

Het blijft van groot belang dat in netten geraakte explosieven voorzien van een daartoe beschikbaar gesteld boeitje gemeld worden bij de Kustwacht, zodat de opruiming in gang kan worden gezet. De procedure is als volgt:

U dient een melding van een opgevist explosief te doen via email aan: CCC@kustwacht.nl, met daarin de volgende informatie:

  • scheepsnaam, visserijmerk en radio roepnaam
  • geografische positie van opvissen of van de plaats waar het explosief is teruggeworpen. In het laatste geval ook de waterdiepte vermelden.
  • zo duidelijk mogelijke beschrijving van het explosief (te denken valt aan vorm, afmeting en eventuele kenmerken of bijzonderheden)
  • indien mogelijk de melding voorzien van een digitale foto
  • getroffen maatregelen
  • bevindt het explosief zich boven water (aan dek) of onder water (teruggeworpen)
  • eventueel voorgenomen aanloophaven en verwachte tijd van aankomst op de rede aldaar.

Graag ook een melding in de zgn. wrakkengroep-app en een mailtje naar dirk.pijl@demaritime.nl

Sonarboeien

Er wordt met klem geadviseerd altijd gebruik te maken van een sonarboei bij het terug overboord zetten van explosieven. Vissers wordt aangeraden te checken of deze boeien aan boord zijn en anders kunnen zij hiervoor terecht bij de verschillende Visserijcoöperaties die deze verstrekt krijgen van Defensie.

We verzoeken vissers dan ook om altijd een melding te doen en zo veel mogelijk de hierboven beschreven werkwijze te volgen zodat Kustwacht en Marine zo efficiënt mogelijk kunnen reageren. 

De Kustwachtbrochure voor opgeviste explosieven is hier te zien en te downloaden, hierin staat ook meer informatie over de bijdrageregeling voor opgeviste explosieven.

De explosievenkaart voor het herkennen van explosieven is hier te vinden.