Verruiming aanvoer rog

Gezien de ruimte in de benutting is de hoeveelheid rog die per week aangevoerd mag worden verhoogd naar 240 kg per reis.

De benutting staat hoog maar het is de PO’s gelukt om nog wat bij te ruilen uit het Verenigd Koninkrijk. Twee weken werd de aanvoerhoeveelheid verhoogd van 80 naar 120 kg en kan nu verdubbeld worden De  aanvoerregeling ziet er met ingang van maandag 13 december als volgt uit te zien:

  • Minimum aanvoermaat: 55 cm.
  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 240 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH)
  • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
  • De verruiming geldt NIET voor het Kanaal, in Skagerrak geldt geen regeling.