Aanvoerregeling Noorse kreeft ongewijzigd

De Nederlandse PO’s hebben vorige week overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn niet aangepast, er is in het vierweekse blok dat afgelopen maandag begonnen dezelfde hoeveelheid toegekend als in het vorige blok.

Ruilen en aanvoer

Na het kunnen doorvoeren van een aantal internationale ruilen en kijkend naar de aanvoer gedurende de laatste weken (lagere aanvoer, minder kotters op kreeft)  staat de uitputting op 88%.

Op grond hiervan heeft de PAP-commissie Noorse kreeft besloten om de aanvoerhoeveelheid gelijk te houden. Hierbij houden we rekening met het mee kunnen nemen van 10% resterend quotum naar 2022 en mocht de komende weken de aanvoer toch hoger uitvallen dan verwacht, kunnen we altijd nog een extra ruil doorvoeren. In het VK staat hiervoor 100 ton Noorse kreeft in de wachtstand.

In de nieuwe vierweekse periode, met ingang van week 49 (maandag 6 december jl.)  blijft de aan te voeren hoeveelheid op 16.000 kg staan. Er is geen flexibiliteit-regel van toepassing.

De informatie over de afspraken in CVO-verband (alle NL-PO’s) over aanvoer van Noorse kreeft plus stukstal, sanctiereglement en heffing is door de Po’s rechtstreeks gecommuniceerd met de leden die op Noorse kreeft vissen.