Aanmelding Nationale kennisdag visserij

Het platform Onderzoekssamenwerking (OSW) en kennisplatform Vistikhetmaar organiseren op zaterdag 27 november 2021 in Rotterdam de Nationale kennisdag visserij. Vissers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

De dag staat in het teken van het delen van kennis over innovaties en kansen die binnen meerdere projecten zijn onderzocht. Maar het is ook een dag van ontmoeting en verbinding. 

Door de organisatoren wordt een breed programma. Meerdere thema’s komen aan bod zoals innovaties in vistechnieken en (technische) ontwikkelingen in schepen.  Hierbij kan aan  meerdere deelsessies worden deelgenomen.

De locatie voor deze kennisdag is BlueCity Rotterdam, gevestigd aan de Maasboulevard 100.

Het volledige programma is HIER te vinden.

Aanmelden

Voor deelname aan deze kennisdag kunt u gebruik maken van deze link: https://event.wur.nl/128523/subscribe

De kennisdag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

 Logo EMFZV