AgriFoodTop bevestigt belang van investering in mensen

Op 6 oktober werd in Driebergen de AgriFood Top gehouden, een jaarlijkse bijeenkomst van de Topsector Agri & Food waar professionals elkaar ontmoeten om te spreken over de nieuwste ontwikkelingen in de primaire sectoren en voedselketen.

Vanuit VisNed nam Sarah Verroen deel aan het ochtendprogramma van de AgriFood Top. Een van de kernboodschappen tijdens de deelsessies was de noodzaak voor investering in 'human capital', oftewel investeren in de mensen.

Onderwijs speelt een belangrijke rol, alsmede de manier waarop onderwijs en praktijk op elkaar aansluiten in het werkveld en de vraag welke soorten onderwijs er nu (en later) nodig zijn. Met een toename van automatisering en digitalisering verandert de het werk van praktijkopgeleiden.

Ook in de visserij verandert het werk aan boord. Denk aan meer elektra en touchscreen indicatoren op nieuwe schepen, automatische scholstripmachines en digitale vangstregistratie. Dit stelt andere eisen aan degenen die straks aan boord werken en ook zijn er mensen nodig die, wanneer het mis gaat, deze hightech apparaten kunnen repareren.

Zoals gesteld werd op de bijeenkomst: je kan werk in de landbouw wel door robots laten doen, maar dan heb je mensen nodig die robots bouwen en kunnen repareren. Als je nu al weet hoeveel mensen je daar straks voor nodig hebt, moet je het onderwijs daarop aanpassen.

Sinds dit jaar is Geert Hoekstra practor op de visserijschool op Urk, onder andere hij zal zich bezig houden met aansluiting van het onderwijs op de praktijk en onderzoek.