Aanpassingen PO-maatregelen

De maatregelen die de producentenorganisaties nemen om vooral nationaal beheerde quota te managen moeten steeds door de overheid goedgekeurd worden. Van RVO kwam bericht dat een aantal aanpassingen doorgevoerd moesten worden.

De maatregelen die voor alle Nederlandse kottervissers gelden worden in CVO-verband genomen. CVO staat voor de Coöperatieve Visserijorganisatie en alle zeven kotter PO’s zijn hiervan lid. Naast PO-maatregelen worden in de CVO ook diverse MSC-certificaten beheerd.

Maatregelen moeten in het Productie- en Afzetprogramma (PAP) vastgelegd worden en goedgekeurd door RVO. Inmiddels zijn maatregelen afgesproken voor schol, Noorse kreeft, Tarbot/griet, tongschar, schar, roggen, zeeduivel en heek.

Recente aanpassingen betreffen schar, waarvoor de minimummaat van 23 cm geherintroduceerd is en na opmerkingen van de RVO zijn de sanctiebedragen bij zeeduivel en heek aangepast.

Voor een volledig overzicht van alle maatregelen verwijzen we naar het einde van deze nieuwsbrief.