Boomkorvisserij in NB-wet gebieden blijft verboden

Al eerder berichtten we dat er geen NB-wet-vergunning voor de visserij met wekkerkettingen is. Eurokotters mogen dus niet vissen in de gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta en Noordzee Kustzone. De oorzaak hiervan is het ontbreken van een sluitende stikstof berekening, naast het feit dat er een dispuut is over de visserijeffecten. Recentelijk zijn er door de NVWA overtredingen geconstateerd en daarom benadrukken we nogmaals dit verbod.

Voor de vernieuwing van de vergunning is in het jaar 2020 een aanvraag gedaan, voorzien van een zgn. Passende Beoordeling. Probleem daarbij was dat aangegeven moest worden voor hoeveel schepen die aanvraag gedaan moest worden, dat waren er uiteindelijk heel veel.

Ook moest er een stikstof berekening toegevoegd worden en dat is een geheel nieuwe problematiek. Al met al twee grote oorzaken waarom die aanvraag nog steeds niet compleet gemaakt en ingediend is. En zolang er geen vergunning is mogen de eurokotters niet met de 4,5 meter boomkortuigen in de NB-wet gebieden Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan vissen.

Naar een oplossing voor de stikstof problematiek wordt naarstig gezocht. Die zoektocht is echter ingewikkeld en daarom is het niet realistisch te veronderstellen dat er snel een oplossing gevonden kan worden. Daarvan zal pas op zijn vroegst in 2022 sprake zijn, tegelijk met het proces van aanvragen van een nieuwe NB-wet vergunning voor de garnalenvisserij.

NB wetgebieden kustzone