Bemanningszaken en Veiligheid besproken in Sectorraad

In de Sectorraad Visserij overleggen de Kotter- en Trawlersector over bemanningszaken, onderwijs en veiligheid. Namens VisNed is Cornelis Melissant (GO 1) toegetreden tot het bestuur. In de afgelopen vergadering kwam een scala aan onderwerpen voorbij, waaronder het project “Volans’ wat over maritieme smokkel gaat.

De overheid maakt zich zorgen over smokkel van verdovende middelen op zee. Vanaf koopvaardijschepen worden pakketten drugs in zee gedumpt die vervolgens worden opgepikt en aan land worden gebracht.

De visserij is een kwetsbare beroepsgroep die een makkelijk doelwit is voor criminelen die op dit vlak actief zijn, dit baart de overheid zorgen. Daarom willen diverse overheidsdiensten en gemeenten hierover met de visserij gesprek. Dit keer praatte het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie de Sectorraad bij.

Op de agenda stond ook de wens van PO Mossel om deel te gaan nemen aan het werk van de Sectorraad. Vanuit de Sectorraad wordt de laatste hand gelegd aan een model stage-overeenkomst en wordt een bijeenkomst van de onderwijscommissie met het scholenveld georganiseerd.

Op basis van de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt in die bijeenkomst het rapport ‘Kapseizen en zinken viskotters’ besproken. Een aanbeveling is immers dat er in de opleidingen meer nadrukkelijke aandacht voor het onderwerp ‘stabiliteit’ moet zijn.

Op verzoek van het Ministerie van I en W zal een aantal experts uit de sector dat Ministerie ondersteunen bij het uitwerken van de aanbevelingen vanuit het rapport. 

De werkgroep niet-EU vissers van de Sectorraad zal zich binnenkort weer buigen over diverse juridische aspecten rondom het inzetten van niet-EU vissers. De Vereniging Zee-Risico 1967 heeft een brief naar het Ministerie van SZW geschreven om duidelijkheid te krijgen voer ‘de Duitsland route’ die wordt aangeboden.

Vanuit Koopvaardij, Bagger en Trawlers is met diverse ministeries een afspraak gemaakt over het vaccineren van buitenlandse zeelieden. Daar hoort de relatief kleine groep van niet-EU opvarenden op de kottervloot helaas niet bij.

De juridische situatie rondom deze vissers als ze in Nederland aan land komen is daar de oorzaak van. Er wordt vanuit VisNed geprobeerd om hen ook te laten vaccineren, maar dat is makkelijker bedacht dan gerealiseerd.