Community of Practice over Programma Noordzee 2022-2027

Deze week vond er een digitale Community of Practice bijeenkomst plaats over het concept Programma Noordzee 2022-2027. Het primaire onderwerp was Ruimtelijke Ordening en de balans tussen voedsel, natuur en energie. 

De Community of Practice is een 'praktijkgemeenschap' van mensen die een gemene deler hebben, in dit geval ontwikkelingen op de Noordzee. Het abstractieniveau is echter vrij hoog, veel praktijkmensen zijn er niet aanwezig.

Het digitaal moeten samenkomen (en dus ook netwerken) is in dezen een manco, daar het echt gaat om de gesprekken en het netwerken. 

Desondanks zijn er diverse sessies georganiseerd, informatief, over de nieuwe zoekgebieden voor wind op zee, het belang en de stand van zaken wat betreft visserij en de mogelijkheden en onmogelijkheden voor natuurversterking in windparken.

Noordzeeakkoord

Hoewel een groot deel van de visserij niet aan tafel deel wenst te nemen bij het Noordzeeoverleg, is het Noordzeeakkoord de basis voor beleid en dus ook uitgangspunt voor de plannen in het Programma Noordzee.

De voorzitter van het Noordzeeoverleg, mw. Sybilla Dekker, kwam in de bijeenkomst ook aan het woord. Zij gaf aan het te betreuren dat de sector niet deel neemt aan de gesprekken en sprak de hoop uit dat ze van gedachten zouden veranderen, maar het overleg ook zonder de visserij gewoon doorgaat.

Zienswijze

Er kan tot in september 2021 inspraak geleverd worden op het concept Programma Noordzee. VisNed is uiteraard voornemens een zienswijze in te dienen.