Aanvoerregeling Noorse kreeft aangepast

Vandaag hebben de Nederlandse PO’s opnieuw overleg gevoerd over het beheer van Noorse kreeft. Afspraken over de aanvoer van Noorse kreeft zijn aangepast, een kortere periode en een verhoging van de aan te voeren hoeveelheid.

Als onderdeel van  de ruil vangstrechten westelijke wateren komt vanuit België 225 ton Noorse kreeft naar Nederland. Verder is het ruilvoorstel met Denemarken  om Noorse kreeft te verwerven aangepast en ligt dat nu te beoordeling bij de Deense PO.

Een ruilvoorstel richting het VK ligt nog steeds op tafel maar aangezien de onderhandelingen tussen de EU en het VK nog lopen weten we niet of ruilen doorgevoerd kunnen worden.

Het Nederlandse quotum 2021 is in verband met deze onderhandelingen nog steeds voorlopig maar we kunnen er vanuit gaan dat, inclusief meeneem uit 2020, dit vastgesteld wordt op ong. 650 ton. Daar komt de 225 ton uit Belgie sowieso bij waardoor we uitkomen op 875 ton. De benutting staat op dit moment op 242 ton.

Wij verwachten binnen enkele weken meer duidelijkheid over de genoemde ruilvoorstellen en vandaar is besloten de volgende periode geen 6 weken maar 4 weken te laten duren. De hoeveelheid wordt wel verhoogd van 1.500 naar 2.500 kg per week.

De afspraken binnen de CVO (alle NL-PO’s) voor aanvoer kreeftjes Nederlandse schepen zijn als volgt:

Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 10.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het derde blok is week 21 t/m week 24, maandag 24 mei tot maandag 21 juni 2021. De aangegeven hoeveelheid is niet overdraagbaar tussen ondernemingen, vissersvaartuigen en tussen blokken. Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 10.000 kg. Kortom, bij een aanvoer van maximaal 5% staarten per blok betreft dat maximaal 500 kg zodat daarnaast maximaal 9.500 Noorse kreeft (levend gewicht) mag worden aangevoerd.

Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg Noorse kreeft. De betreffende naheffing wordt door de PO opgelegd.

Heffing: per 1 maart 2021 wordt een heffing ingesteld van € 0,25 per kg aangevoerde Noorse kreeft, € 0,50 per kg staartjes. De heffing wordt ingehouden door de visafslag, overgemaakt aan de PO en is bedoeld om extra quotum te verschaffen. Bij geen of deels gebruik van deze middelen wordt het aan het einde van het kalenderjaar (naar rato) teruggestort.

Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal blijft ongewijzigd met 30 stuks per kg.