Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2021 van de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot.

Het betreft het overzicht van 22 april 2021. Dit is bijgewerkt tot en met week 14. Een goede vergelijking met vorig jaar is nog steeds lastig omdat voor een aantal soorten voorlopige quota zijn vastgesteld, zijnde 7/12 van de TAC 2020.

Het overzicht van vorig jaar is van 30 april 2020, dat is aanvoer tot en met week 15.

 

2021

2020

 

( 22-04-2021)

( 30-04-2020)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

6.557*

2.328

36 %

12.889

1.641

13 %

Schol

27.949

4.108

15 %

34.340

5.425

12 %

Kabeljauw

1.126

135

12 %

1.244

94

8 %

Wijting

740

182

25 %

817

281

34 %

Tarbot/Griet

1.879*

756

40 %

3.639

756

21 %

Tongschar

366*

51

14 %

867

87

10 %

Langoustines

300*

214

71 %

710

182

26 %

Rog

123*

131

106 %

289

84

29 %

Schol Skagerrak

2.038

40

2 %

2.515

239

9 %

Wijting Kanaal

25*

160

640 %

120

217

181 %

*Voorlopige quota tot 31 juli 2021