Enquête onder garnalenvissers over beheermaatregelen

In het kader van het MSC-managementplan voor garnalen moet per 1 mei as. een aanvullende beheermaatregelen doorgevoerd worden. Omdat vanuit de vloot wisselende signalen komen over welke maatregel de voorkeur heeft, hebben de PO’s besloten een enquête uit te zetten. Vissers ontvangen deze week een brief met de vraag hierop snel te reageren.

De Nederlandse garnalenvisserij heeft samen met Duitsland en Denemarken het MSC-certificaat. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) vertegenwoordigt in dit MSC-certificaat de garnalenvissers die zijn aangesloten bij één van de Nederlandse PO’s, de CVO is aanvrager en beheerder van het certificaat.

Binnen het managementplan van MSC Garnalen moet er vanaf 1 mei 2021 een nieuwe maatregel worden genomen om groeioverbevissing te verminderen. Groeioverbevissing wil zeggen dat een deel van de garnalen te klein wordt gevangen. Als die garnalen in zee blijven, kunnen ze nog even doorgroeien en leveren ze later meer op. Er zijn twee opties voor deze nieuwe maatregel:

  1. De maaswijdte van de kuil wordt vergroot van 24 mm naar 26 mm;
  2. Een vermindering van de visserij-inspanning door middel van stilligweken in de zomer- en winterperiode.

In de begeleidende brief worden de twee opties uitgebreid toegelicht en worden de garnalenvissers gevraagd hun voorkeur aan te geven. Het enquêteformulier moet uiterlijk 23 april terug gestuurd zijn naar de CVO of ingeleverd zijn bij de eigen PO die voor doorzending zal zorgen. Wij roepen alle garnalenvissers op hun mening kenbaar te maken zodat de visserijbestuurders een afgewogen besluit kunnen nemen.