Binnenkort overgang vangstregistratie naar RVO

De visserijorganisaties en andere belanghebbende partijen, zoals softwareproducenten, zijn deze week door het ministerie van LNV bijgepraat over de voortgang van het proces waarbij de vangstregistratie overgaat van NVWA naar RVO. De planning is dat dit 1 juli 2021 zijn beslag krijgt.

Eerder hebben wij de leden geïnformeerd over dit besluit van de overheid. De overheid heeft aangegeven dat vangstregistratie geen taak van de NVWA is, de NVWA is primair verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de vangsten en niet voor het registreren als zodanig.

VisNed is echter bezorgd om de gevolgen voor de dienstverlening. De NVWA-inspecteurs komen visserijondernemers vaak te hulp bij het juist registeren en fungeren als aanspreekpunt indien er iets fout gaat en een bepaalde registratie een correctie nodig heeft.

De NVWA-inspecteurs opereren hierin vaak proactief, waardoor veel onnodige fouten er op tijd tussenuit gehaald worden. De korte lijntjes betekenen dat er snel gehandeld kan worden als de invoer snel correctie of aanvulling behoeft.

In de onlinebijeenkomst deze week heeft RVO inzicht gegeven hoe er is omgegaan met de opmerkingen uit eerdere bijeenkomsten. Twee NVWA-beambten worden gedetacheerd om de overgang te volgen en de contacten met de vloot te optimaliseren.

Daarnaast wordt er een Team Vangregistratie opgezet, dat niet alleen gaat dienen als 24/7 helpdesk voor vissers en producenten van E-logboeksoftware, maar ook proactief gaat monitoren en begeleiden. Contact kan per mail, telefoon of Whatsapp.

In mei/juni ontvangen alle schipper-eigenaren een brief van RVO met daarin de benodigde informatie. Ook is er in juni contact tussen de lokale NVWA-inspecteur en de vissers en zorgt de RVO tijdig voor een sticker met daarop alle relevante gegevens om een juiste procedure voor de vangstregistratie te waarborgen.