Visserij in Noorse zone en Skagerrak

Sinds 16 maart de overeenkomst tussen EU-VK-Noorwegen tot stand is gekomen is visserij in de Noorse zone ook weer mogelijk. Het is bekend dat Noorwegen hierbij aparte regels toepast. Het is van het grootste belang dat de leden zich hier goed op voorbereiden.

We zien een toename van de visserij in de Noorse zone, waarbij de boomkorvisserij vaak onder een vergrootglas ligt bij de Noorse autoriteiten. Naast een aanmeldingsplicht zijn ook andere Technische Maatregelen en uitgebreidere registratieverplichtingen van kracht. 

Ook kan Noorwegen aan de hand van sampling van vangsten bepaalde gebieden voor kortere of langere tijd aanwijzen waar dan voorzorgsmaatregelen van toepassing verklaard worden.

Vorige week leidde een controle in het zuidelijke deel van de Noorse zone van Nederlandse boomkorkotter tot een dergelijke aanwijzing. Er werd teveel ondermaatse platvis vastgesteld waardoor een gebied van ruim 250 km voor de periode van 24 maart t/m 7 april als voorzorgsgebied werd aangewezen.

In dit verband moet wel opgemerkt wordt dat in de Noorse zone voor schol een minimum maat geldt van 29 cm terwijl de EU-maat 27 cm is. Kortom; wat in de Noorse zone als ondermaats bestempeld wordt is dat niet in Europese wateren. Maar voor de berekening, in aantallen vissen overigens, geldt wel dat schol tussen 27 – 29 cm als ondermaats aangemerkt worden.

De aanwijzing betekent dat vaartuigen die in dit gebied willen vissen zich eerst moeten melden bij de Noorse kustwacht. Een kaartje van dit gebied is HIER te vinden.

Afgelopen woensdag kwam er, na controles aan boord van een Deens en Nederlandse vaartuig, een tweede voorzorgsgebied bij. Deze aanwijzing loopt t/m 14 april en het kaartje hiervan is HIER te vinden.

Verdeling Zeeduivel Noorse zone

Nederland heeft maar een klein quotum van zeeduivel in de Noorse zone wat in de afgelopen jaren betekende dat er veel bijruil moest plaatsvinden. Deze zeeduivel werd voor een belangrijk deel uit het VK gehaald. Inmiddels is aan het VK als onderdeel van een omvangrijke ruil het volgende ruilvoorstel gedaan: 13 ton Noordzee-kabeljauw naar VK in ruil voor 52 ton Zeeduivel Noorse zone naar Nederland.

Door Brexit is, net als bij ruilmogelijkheden Noorse kreeft, hierover grote onzekerheid. Vandaar dat besloten is om het quotum van in totaal 13 ton te verdelen over de PO’s waarvan leden in de Noorse zone actief zijn. Vissers die gaan vissen in de Noorse zone worden verzocht om contact op te nemen met hun PO zodat over de verdeling in de PO afspraken gemaakt worden.

Verdeling vangstrechten Skagerrak

Hoewel het scholquotum 2021 in het Skagerrak nog niet definitief vastgesteld is in verband met onterechte korting door de Europese Commissie (zie artikel over EU-VK-overeenkomst elders in deze nieuwsbrief) zijn de Nederlandse vangstrechten schol, tong en kabeljauw in het Skagerrak deze week verdeeld tussen de PO’s. Net als voorgaande jaren gebeurt dat op basis van de aandelen van de quota van deze soorten op de Noordzee.

Ook hier hebben we een knellende situatie in de vorm van het kabeljauwquotum waar Nederland maar 9 ton toegewezen heeft gekregen. Vissers die vissen in het Skagerrak worden verzocht dit te melden aan de eigen PO, zodat over de aanvoer van genoemde soorten afspraken gemaakt kunnen worden.

Sluiting in Skagerrak

In het Skagerrak is eerder deze week door Denemarken een gebied gesloten in verband met de vangst van teveel ondermaatse vis. Dit gebied ligt in het noordoostelijk deel van het Skagerrak en de sluiting geldt tot en met 20 april as.

Het kaartje van dit gebied is HIER te vinden.

Whatsapp-groep

Om snel te kunnen berichten over zaken die spelen in de Noorse zone en/of het Skagerrak is vorig jaar binnen VisNed een whatsappgroep opgezet. Leden die nog niet in deze groep zitten en hiervan wel gebruik willen maken worden verzocht dit door te geven aan Jurie Romkes: jromkes@visned.nl of Geert Meun: gmeun@visned.nl of bellen met 0527 – 684141. Een appje naar genoemde personen kan natuurlijk ook.