Felicitatie Kamerleden na intensieve verkiezingscampagne

VisNed feliciteert de nieuwe en herkozen volksvertegenwoordigers, na een intensieve campagne in de aanloop naar 17 maart 2021. Naast de reeds bestaande 'visserijcoalitie', treden er ook nieuwe partijen toe tot de Tweede Kamer, waaronder JA21 en de BoerBurgerBeweging (BBB). Wij wensen alle Kamerleden veel succes en gaan er van uit dat zij hun best zullen doen voor de visserijbelangen in deze moeilijke tijden.

De Tweede Kamer verkiezingen zijn voor de visserij van groot belang, want hoewel de kaders van het beleid in Europa worden bepaald, is de invulling hiervan in veel gevallen een landelijke aangelegenheid. De grote winnaars deze verkiezingen zijn D66, de VVD en FvD. We constateren gelukkig dat het aantal zetels van partijen die de visserij doorgaans goedgezind zijn gestegen is.

De vorming van een Kabinet wordt nog een puzzel en voor VisNed is natuurlijk de grote vraag wat er gebeurt met het Ministerie van LNV en wie deze portefeuille krijgt de komende vier jaar. 

De komende tijd zullen we nauw contact onderhouden met de politieke partijen. VisNed doet hen een formatiedocument toekomen, waarin de belangrijkste punten voor de visserij belicht zijn. Dit document zal begin volgende week ook op onze website te vinden zijn.

De verkiezingen zijn het eind van de campagne, maar het begin van het 'echte werk'. Wij wensen alle volksvertegenwoordigers veel wijsheid en succes de komende jaren. Onze maritieme traditie, innovatieve kracht, gedragen beheer en ons oog voor marktkansen geven ons als sector de middelen om vooruit te komen, maar in het internationale speelveld kunnen wij dat niet alleen.

We hebben u nodig, als gekozen volksvertegenwoordiger, om met ons deze kansen te verzilveren. Daarvoor zullen we soms stormen moeten trotseren of behoedzaam moeten manoeuvreren, maar één ding staat voor VisNed vast: we doen dit samen.