VisNed niet in beroep tegen visuren-besluit Wnb vergunning

Geen van de garnalen PO’s is het eens met het visuren besluit van LNV, want in de NB-wet vergunning is het aantal uren te laag vastgesteld. Tot twee keer toe zijn de PO’s bij de RVO en bij de rechter echter in het ongelijk gesteld. Voor VisNed waren die uitspraken helder en daarom gaan de VisNed PO’s niet in hoger beroep bij de Raad van State.

De motivering van de Rechtbank was duidelijk: de juridische grondslag voor het beroep ontbreekt en er zijn geen rekenfouten gemaakt. Daarom waren de juridisch adviseurs van de visserij van mening dat er bij een hoger beroep weinig kans op succes zou zijn, waardoor een zaak leden enkel geld kost en niks oplevert.

Bovendien komt die uitspraak waarschijnlijk aan het einde van de looptijd van de vergunning of zelfs nadat de vergunning verlopen is. Daarom hebben de VisNed PO’s besloten geen hoger beroep in te stellen.

De VisNed PO’s zijn van mening dat de tijd en het budget beter besteed kan worden aan goede onderbouwing voor de benodigde vergunning eind 2022, dat wordt al lastig genoeg.