Opnieuw discussie over Flyshootvisserij in het Kanaal

Over beheersmaatregelen voor de Flyshootvisserij in het Engels Kanaal is eind 2020 een akkoord bereikt tussen visserijvertegenwoordigers uit de vier betrokken landen. In verband met de Coronabeperkingen en onduidelijkheid over het resultaat van Brexit, was het nog niet gekomen tot ondertekening van het Gentlemen’s Agreement. Vorige week kwam Frankrijk plotseling met aanvullende voorstellen waarvan de consequenties onduidelijk zijn, kortom nader overleg is nodig.

We moeten vaststellen dat de belangstelling voor de Flyshootvisserij de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen en hiermee is ook de drukte op de visgronden toegenomen, zeker ook in het Engels Kanaal. 

Vorig jaar is vanuit Frankrijk het initiatief genomen om in internationaal verband beheersmaatregelen af te spreken (ring om de vloot, lengte, zwaarte en dikte van het te gebruiken touw, zeedagen in VIId) alsmede het ontzien van gebieden binnen de Franse 12-mijlszone. 

Ondanks Brexit waren partijen er over eens dat afspraken alleen zin hebben indien naast de EU-lidstaten Frankrijk, België en Nederland ook de Flyshooters uit het Verenigd Koninkrijk mee doen in de Gentlemen's Agreement.

Flyshoot compromis

Intensieve interne én internationale gesprekken leidden tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis, dat gezien werd als een eerste stap voor een duurzamer beheer van de visbestanden waarop de Flyshooters hoofzakelijk vissen.

Belangrijkste elementen van het akkoord waren een ring om het aantal vergunningen (FRA 28, BEL 6, NED 24 en VK 17); maximale touwlengte en -dikte/gewicht (3.200 meter, 50 mm/2 kg); aantal zeedagen in VIId per blok van 2 weken werd gemaximeerd op 10 zeedagen, op jaarbasis maximaal 240; de minimale maaswijdte 70 mm en er zou een aanpassing in het 12-mijlsregime Franse wateren komen voor NLD-BEL-schepen.

Tenslotte werd afgesproken om deze maatregelen aan het einde van het lopende seizoen te evalueren. Vervolgens werd het stil, omdat binnen Frankrijk de gesprekken nog gaande waren.

Aanvullend voorstel

Het voorstel, wat al rond leek te zijn, is nu vanuit Frankrijk weer aangepast, waarbij voorgesteld wordt om de minimum maaswijdte vast te stellen op 80mm en het aantal zeedagen met 20% te verminderen ten opzichte van het gemiddelde gebruik uit 2018/2019.

Mede omdat de juiste interpretatie ontbreekt, zijn er in een overleg afgelopen maandag tussen Belgische en Nederlandse vertegenwoordigers de nodige vragen en opmerkingen geplaatst bij dit Franse wijzigingsverzoek.

Richting Frankrijk is nu aangegeven dat wij graag zouden zien dat de reeds geaccordeerde overeenkomst ondertekend wordt en dat we in maart eerst bij elkaar komen voor verder overleg. Kortom; wordt vervolgd!