Waddenzee Visserij Platform tekent Agenda Waddengebied 2050

Op 3 februari jl. hebben de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Agenda voor het Waddengebied getekend. Diverse stakeholderorganisaties tekenden mee, naast de regionale overheden, zo ook de Waddenzeehavens en het Waddenzee Visserij Platform, een overlegplatform waar alle relevante visserijorganisaties aan deelnemen. 

In de agenda voor het Waddengebied worden uitgangspunten en ambities benoemd, die als beleidskader kunnen dienen voor het beleid wat komende decennia ontwikkeld zal worden.

De ontwikkeling van de Gebiedsagenda loopt parallel met een aantal andere ingrijpende ontwikkelingen in het beleid en beheer van het Waddengebied, zoals de instelling van de Beheerautoriteit Waddenzee, die de 'bestuurlijke spaghetti' aangaande het Waddengebied moet gaan vervangen. 

Er is vier jaar gesproken over de Agenda voor het Waddengebied, en vanuit de visserij en maritieme sectoren is er actief en veel input geleverd voor de totstandkoming van het document. Er wordt niet alleen gekeken naar de natuurwaarde van het gebied, maar juist ook het wonen en werken krijgt een prominente plek in de gebiedsagenda.

Bereikbaarheid, havenontwikkeling en zelfvoorzienendheid op het vlak van energie en voedsel Zo is er uitgesproken erkenning voor het feit dat de visserij en Waddengebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en erkenning voor de innovatieve kracht van de sector. Ook wordt de ambitie uitgesproken om transitie in de visserij te faciliteren en te steunen.

"De visserij hoort bij het Waddengebied. De visserij is een belangrijke inkomensbron voor bewoners van het Waddengebied en daarbuiten. De visserij is ingebed in de gemeenschappen en vertegenwoordigt naast een economische waarde ook een maatschappelijke en culturele waarde." - Agenda voor het Waddengebied 2050

De sector tekent gezamenlijk, via het Waddenzee Visserij Platform (WVP). Dit platform, onder voorzitterschap van Addy Risseeuw (PO Mosselcultuur) is vertegenwoordigd in het Omgevingsberaad, dat gevraagd en ongevraagd advies levert aan het Bestuurlijk Overleg. Ook de Beheers autoriteit laat zich informeren via het Omgevingsberaad. Zo heeft de visserij een directe lijn naar zowel de regionale bestuurders als beheerders.