Bericht over onbemand bunkeren in de haven van Harlingen

Sinds mei 2020 zijn de nieuwe Havenverordening Harlingen 2020 en de daarbij behorende besluiten van kracht. Ondanks diverse publicaties vanuit meerdere instanties en de brandstofleveranciers, blijken de nieuwe regels met betrekking tot het bunkeren van kotters nog niet in alle omstandigheden te worden nageleefd of onduidelijkheden te bevatten over de vereiste overvulbeveiliging.

Hieronder worden de voorwaarden voor het bunkeren in Harlingen nogmaals zo duidelijk mogelijk op een rijtje gezet. Het bunkeren van brandstoffen in de haven van Harlingen mag alleen worden uitgevoerd:

  1. Als vooraf de te bunkeren hoeveelheden zijn opgegeven bij de bunkeraar.
  2. Als er een verantwoordelijke aan boord is namens de klant óf als het schip over een goed werkende BOBS** beschikt.
  3. In beide gevallen een bunkercontrolelijst zo volledig mogelijk wordt ingevuld en ondertekend.
  4. Wanneer een kotter onbemand wordt gebunkerd en deze nog niet over een BOBS beschikt, heeft men tot uiterlijk 1april 2021 de tijd om een verplichting aan te gaan met leveranciers voor levering en installatie binnen een redelijke termijn.

**Uitsluitend een Bunker Overvul Beveiliging Systeem (BOBS), welke bij een tankvulling van maximaal 97% het overpompen van brandstof automatisch uitschakelt wordt beschouwd als "een goed werkend beveiligingssysteem ter voorkoming van oliemorsingen door overvulling". Andere alarmsystemen, waarbij handmatig ingrijpen nodig is om het overpompen te stoppen zijn in de praktijk onvoldoende betrouwbaar gebleken. Ook worden hierbij de tanks te vol gepompt waardoor later alsnog oliemorsingen kunnen ontstaan door beweging en opwarming.

Wij verzoeken de leden die gebruik maken van de haven van Harlingen goede nota te nemen van bovenstaande.