Visserij in Britse wateren

De Brexitdeal voorziet er in dat de Britse wateren open blijven voor Nederlandse en andere EU-vissers. Ondanks het feit dat de deal heel laat tot stand kwam, was toegang per 1 januari 2021 tussen EU en VK toch geregeld.

Onder grote tijdsdruk werden over-en-weer honderden vismachtigingen afgegeven, in Nederland gebeurde dat op 30 december jl. door de RVO via de secretariaten van de PO’s. Wij zijn de medewerkers van RVO en PO's zeer erkentelijk voor hun snelle handelen.

Bij de vismachtiging voor Engelse wateren, die voorlopig tot 21 januari 2021 geldig is, was een Engelstalig informatiebulletin gevoegd, dat nogal wat vragen opriep. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de regels rond gebruik maaswijdtes, panelen vierkante mazen, uitzonderingen aanlandplicht voor Nederlandse vissers in Britse wateren voor zover wij kunnen beoordelen hetzelfde gebleven zijn als in EU-wateren.

De verplichting van het gebruik van 200mm of andere grootmazige panelen, geldt alleen in Schotse wateren en niet in Engelse wateren. Bordenvissers en Flyshooters moeten panelen met vierkante mazen gebruiken.

Op de Noordzee is bij gebruik van 80-119 mm maaswijdte een paneel van 90mm, en in VII (met uitzondering van VIId-e) een paneel van 80mm verplicht. Nog steeds geldt dat boomkorvissers geen panelen met vierkante mazen hoeven te gebruiken, ook niet in Engelse wateren.

Twijndikte is overal hetzelfde: 8 mm bij gebruik enkele garens en 2 x 5 mm bij dubbele garens.

Wisselen van visserijzone: EU - VK en andersom

Wel geldt het dringende advies om bij het wisselen van visserijzones deze wijziging vast te leggen in het E-logboek. Als een vaartuig van EU-water naar Engels wateren gaat, alstublieft deze zonewijziging vastleggen, evenals wanneer men van van Engels naar EU-wateren gaat.

De tijdelijke vismachtiging voor Engelse wateren wordt als alles goed verloopt voor 21 januari 2021 vervangen door een definitieve vergunning. Van RVO hebben wij begrepen dat elke Nederlandse ondernemer deze vergunning rechtstreeks per email vanuit Engeland toegestuurd krijgt. 

RVO neemt begin volgende week contact op met de PO's om te zorgen dat de emaillijst van de leden, die een vismachtiging voor Engelse wateren toegestuurd krijgen, up-to-date is.

Britse vlagkotters

Britse vlagkotters zijn vanaf 1 januari 2021 derde land-vaartuigen en als zij nu een EU-haven binnen komen worden deze geconfronteerd met een uitgebreide administratieve procedure om vis en bemanning op de juiste wijze aan land te krijgen. Hierbij gaat het om vier verschillende stappen.

Ondanks veel voorbereiding liet deze eerste week veel strubbelingen zien. Vaak heeft dat te maken met opstartproblemen, in ieder geval bij de administratieve procedures. Het is in elk geval duidelijk geworden, dat bij aanlandingen van verse vis in Nederland 4 uur van te voren een melding aan de NVWA gedaan moet worden om toestemming te krijgen om de haven binnen te mogen lopen.

Ook hanteert de NVWA dat bij deze aanlandingen de gewichten exact vastgesteld moeten worden, voordat transport plaatsvindt. Dit zorgt onnodig voor veel extra werk; wij en de visafslagen willen graag met de NVWA overleggen om te komen tot pragmatische oplossingen.

Het is onwerkbaar om elke kist voorafgaand aan transport eerst te ontdoen van ijs en deze te wegen, ook bij Flyshooters, die alles aan boord exact sorteren en wegen. Maandag 11 januari a.s. is een bespreking met de NVWA hier over gepland.

Seizoenssluitingen

In het kader van extra kabeljauwbeschermende maatregelen, heeft de Engelse overheid in de Zuidelijke Noordzee twee seizoenssluitingen afgekondigd die van kracht blijven tot 30 april 2021. Deze twee gebieden liggen deels in Engels en deels in Nederlands water.

Dat laatste roept vragen op. VisNed heeft deze vragen bij LNV neergelegd, zij zullen navraag doen bij de Europese Commissie. Voor alle duidelijkheid; de twee gesloten gebieden gelden alleen voor Brits gevlagde vaartuigen.