Zorgelijke Brexit ontwikkelingen

Het politieke spel wordt boven onze hoofden gespeeld, maar dreigt over de ruggen van de Europese vissers te gaan. Het Verenigd Koningrijk (VK) haalt alle trukendozen uit de kast. We weten dat er hoe dan ook veel gaat veranderen op 1 januari 2021. Daar moeten vooral de aanvoerders onder Britse vlag en de visafslagen zich extreem goed op voorbereiden. Er is nauw overleg met LNV en de NVWA.

Voor onze European Fisheries Alliance (EUFA) zijn het spannende tijden. Voor de visserijsector is het er op of er onder, maar de onderhandelingen vinden plaats achter heel erg dichte deuren. EUFA-voorzitter

Gerard van Balsfoort onderhoudt alle contacten, onder anderen rechtstreeks met Minister Schouten. In het eindspel is visserij één van de laatste hobbels. Voor het VK is het een icoon, de enige parel in de zwaar gedeukte Brexit kroon.

Visserij als bliksemafleider

Het VK gaat door Brexit een periode met economische ramspoed tegemoet, naast de grote COVID-19 impact aldaar. Door de overwinning op visserij te claimen, kan publicitair de aandacht afgeleid worden van de verliezende sectoren.

Visserij wordt in de Britse sensatiepers al maanden naar voren gebracht als symbool van ‘soevereiniteit’ en ‘baas in eigen water' en wordt zo tot prioriteit verheven en als ‘lakmoesproef’ van de Brexit bestempeld.

Daar worden heel veel Europese vissers straks het mogelijke slachtoffer van. Als visserij het laatste onderhandelingspunt is, is de kans dat we wisselgeld worden groot. We kunnen niet anders dan afwachten en er bij politici op blijven aan dringen om onze sector niet op te offeren in het politieke geweld.

Dat doen we als Europese partners gelukkig nog steeds samen en er zijn intensieve contacten met zowel Parijs als Berlijn (mevrouw Merkel is op dit moment voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders), want dat zijn toch de steden waar de Europese politiek voor een belangrijk deel bepaald wordt.

Veranderingen in de praktijk

Op zee kan voor de varende vloot sprake zijn van grote veranderingen ten aanzien van toegang en aanlanding, zeker in geval van een No Deal. Komt er geen deal zal toegang tot de Britse wateren per 1 januari 2021 (voorlopig) niet aan de orde zijn.

Indien er wel een deal komt waarbij ook toegang tot de Britse wateren is geregeld, dan zal RVO nog voor het einde van jaar (analoog aan een vergunning voor het vissen in de Noorse zone) een speciale visvergunning uitgeven aan de Nederlandse vissersvaartuigen om zodoende toegang tot de Britse wateren te regelen

Er is voor de komende weken door ons intensief contact met LNV en de NVWA afgesproken. De VisNed schippersapp zal waar nodig als communicatiemiddel worden ingezet, om informatie die we beschikbaar hebben rechtstreeks en snel naar de varende vissers te krijgen. 

Voor vlagkotters gaat er in januari in ieder geval veel veranderen. De NVWA en Douane doen er alles aan om de vissers en de afslagen goed voor te bereiden. Toch maken ze zich zorgen dat lang niet iedereen goed genoeg voorbereid is.

Ze roepen alle vissers onder Britse vlag op zich tot in detail te verdiepen in alle extra regelgeving, ook als ze in Boulogne gaan aanlanden.