Stenen dumpen Greenpeace leidt niet tot vervolging

Op 23 september heeft VisNed aangifte gedaan tegen het storten van stenen op de Doggersbank. Op 30 oktober ontvingen we een brief van het Openbaar Ministerie waarin ons werd uitgelegd waarom niet tot vervolging wordt over gegaan.

Onze aangifte baseerde zich op het  overtreden van de Waterwet, omdat het in onze ogen om het dumpen van afvalstoffen zou gaan. Dat is het OM niet met ons eens, de stenen zijn geen verontreinigende of schadelijke stoffen. Dat wordt in de brief uitgebreid toegelicht en uitgelegd aan de hand van een uitspraak van de Raad van State over de definitie van ‘afvalstoffen’.

Stenen op de snelweg

Ook wil het OM niet over gaan tot vervolgen op grond van ‘goed zeemanschap’. Men merkt daarbij op dat er geen aanvaring heeft plaats gevonden en dat sprake is van beperkte gevaarzetting, omdat de coördinaten zijn doorgegeven.

Uiteraard kunnen wij ons hier niet in vinden. Dit zou dan ook gelden voor het dumpen van stenen op een snelweg, mits je maar de coördinaten doorgegeven hebt. Dat laatste is natuurlijk ook ondenkbaar en gaat voorbij aan iedere vorm van fatsoen en normaal gedrag.

Een uitgebreide, maar toch wel teleurstellende reactie, waaruit blijkt dat de wal ver van de praktijk op zee af staat.