Vissers voeren zelfstandig Bedrijfssurvey Tarbot & Griet uit

Het is najaar, dat betekent dus dat de jaarlijkse Bedrijfssurvey Tarbot & Griet weer wordt uitgevoerd. De UK 237 beet twee weken terug het spits af gevolgd door de UK 284 terwijl op het moment van schrijven de UK 64 zijn surveyweek aan het afronden is. Ondanks de COVID-19 pandemie gaat de survey dus gewoon door, zij het anders dan in voorgaande jaren.

Geen onderzoekers aan boord
Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk om sector- en Wageningen Marine Research (WMR) medewerkers mee aan boord te sturen omdat het aan boord, met twee opstappers extra, simpelweg niet te garanderen is de onderlinge afstand voldoende in acht te kunnen nemen.

Omdat de opstappers dus niet in staat zijn aan boord de gegevens te verzamelen voeren de schepen de survey zelfstandig uit na een periode van zorgvuldige planning in overleg met WMR,de schippers van de deelnemende kotters en de sectorvertegenwoordigers in het project. Dit betekent dat de bemanning alle tarbot en griet uit de vooraf geplande surveytrekken apart labelt en opslaat.

Verwerking aan wal
In plaats van opstappers die aan boord de survey vis doormeten en wegen gebeurd dit nu aan wal in de visafslag van IJmuiden. In samenwerking met VisNed, Vissersbond en WMR medewerkers worden alle vissen individueel gewogen, gemeten en de benodigde hoeveelheid otolieten (gehoorsteentjes) gesneden voor de leeftijdsbepaling en worden de gegevens genoteerd voor verwerking door WMR.

Motivatie voor onderzoekssamenwerking 2.0
De jaarlijkse gerichte Bedrijfssurvey Tarbot & Griet is onderdeel van het EFMZV project Onderzoekssamenwerking 2.0 en heeft als doel om gegevens te verzamelen die moeten bijdragen aan een betere bestandsschatting voor deze soorten omdat de informatie volgens ICES tot nu toe te beperkt was om dit nauwkeurig te kunnen doen.

Schipper Jan Koffeman van de UK-284 vertelde in een gesprek met Tim Haasnoot van ProSea in Visserijnieuws waarom hij deelname aan de survey belangrijk vindt. 
In dit project werkt VisNed samen met de Nederlandse Vissersbond, WMR, de Redersvereniging voor de Zeevisserij, ProSea en Stichting De Noordzee.

projecten-logo-efmzv