Controleren met camera's absolute rode lijn

Velen zien Closed Circuit TV – cameratoezicht (CCTV) als ideaal systeem om de controle op de aanlandplicht te perfectioneren. Voor VisNed is en blijft dit absoluut onacceptabel, juist omdat wij de praktijkervaring hebben en zien dat camera's aan boord van een schip geen adequate vorm van controle kúnnen zijn, zeker niet voor bijvoorbeeld de aanlandplicht.

In het maandelijks overleg Uitvoeringsagenda Aanlandplicht overleggen overheid, wetenschap, toezichthouders en sector over allerlei beleidsmatige en praktische zaken rond de aanlandplicht. 

Alle genoemde partijen zijn er van overtuigd dat aanlandplicht in haar huidige vorm er nooit had mogen komen omdat deze onwerkbaar is. Deze aanlandplicht is niet uitvoerbaar en naleefbaar (door de vissers) en niet handhaafbaar (door de overheid).

De aanlandplicht is in de visserijpraktijk nog niet compleet vastgelopen, dankzij de reeks van ontheffingen en vrijstellingen. Zo hoeft de boomkor 80 – 119 mm geen ondermaatse schol aan boord te houden en aan te landen dankzij een uitzondering vanwege 'hoge overleving', een uitzondering die toegekend is omdat  vanuit VisNed het project Fully Documented Fisheries (FDF) loopt. 

Dit project, waarbij onderzoek wordt gedaan naar cameraregistraties, waaraan in Nederland zeven kotters deelnemen. De handhaafbaarheid van de aanlandplicht blijft een probleem, maar camera's zijn hier geen oplossing voor, hooguit kunnen ze ingezet worden als hulpmiddel voor automatisering van de verplichte registratie.

Nederland is tegen gebruik van camera's als controlemiddel

Binnen Europa (Lidstaten, Europese Commissie, Europees Parlement en ook het Europese Controleagentschap) wordt wel nagedacht over het (verplicht) gebruik van camera’s om te controleren wat aan boord komt en wel of niet opgeslagen in het visruim of gediscard wordt.

Hiertegen is terecht veel weerstand, ook vanuit Nederland. De overheid, waaronder de NVWA, zien veel (praktische) bezwaren tegen het toepassen van camera’s als controlemiddel, dit mag echter wel duidelijker worden uitgedragen in Europa.

NSAC brengt advies uit over camera's aan boord

Vanuit de Noordzee Adviesraad (NSAC) is een focusgroep begonnen met gesprekken over het gebruik van camera's als controlemiddel. De NSAC wil een afgewogen en genuanceerd advies geven over dit complexe onderwerp. Een NSAC advies is van belang omdat het een gezamenlijk advies is van visserij en van NGO’s.

Dat is geen garantie voor succes, maar het kan wel een bijdrage leveren. Ondertussen werken ook Europêche en de Europese Associatie van PO's (EAPO) aan een gezamenlijke standpunt notitie over het onderwerp camera’s aan boord. Vanuit onze praktijkervaring kan VisNed een duidelijke bijdrage leveren aan de discussie over wat wel, en wat zeker niet werkt.

Rode lijn

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Uitvoeringsagenda heeft de vertegenwoordiging van VisNed een duidelijke rode lijn getrokken. Indien er door politiek, beleid en/of toezicht toch een beweging gemaakt wordt ten faveure van cameratoezicht als controlemiddel, dan trekt VisNed met onmiddellijke ingang de stekker uit het huidige FDF-project, ongeacht de gevolgen voor de vrijstelling aanvoer ondermaatse schol (die in principe loopt tot 2023).

VisNed wil met dit project een bijdrage leveren om te kijken naar verbetering van dataverzameling met behulp van FDF, maar we gaan beslist niet meehuilen met de wolven in het bos.

Wij staan lijnrecht tegenover de NGO’s, beleidsmakers en politici in Europa die op basis van onjuiste aannames denken dat camera’s het ultieme middel zijn om visserijactiviteiten te controleren en bespioneren. Daarover kan geen enkele twijfel en/of onduidelijkheid bestaan.