Informatiebijeenkomst Urk C188-verdrag

Met de inwerkingtreding van het nieuwe C188-verdrag komt er nogal wat nieuwe regelgeving op de visserijvloot af. Op alle havens worden informatiebijeenkomsten belegd, PO West en PO Wieringen zijn al geweest. De leden van PO Urk zijn op 31 oktober aan de beurt.

Aangescherpte en vooral ook nieuwe regels op het gebied van bemanningseisen, certificaten, vaarbevoegdheden en arbeids- en rusttijden. Op 15 november as. wordt het internationale C188 verdrag ook van toepassing voor de kottervloot en moet aan veel nieuwe zaken voldaan worden.

In de afgelopen tijd is in de VisNed-nieuwsbrief diverse keren aandacht geschonken aan dit dossier. Ondernemers moeten in contact treden met ILT om met de aanvraag voor het certificaat een en ander in orde te maken.

Een en ander roept veel vragen op en vandaar is besloten tot bijeenkomsten op de havens. Voor de leden van PO Urk staat deze bijeenkomst b.l.e.w. gepland:

Op: zaterdag 31 oktober as.
In: de kantine van de visveiling Urk, Westwal 2 op Urk
Om: 09.30 uur.

Nathanael Middelkoop en Pieter van Urk (Marasoft) zullen aan de hand van een PowerPoint een toelichting geven op wat er allemaal speelt en uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Noteer deze afspraak alvast.