Start Vistikhetmaar 2.0 op koers

Op woensdag 23 september heeft de startbijeenkomst van het project Vistikhetmaar 2 plaatsgevonden. In dit project wordt een vervolg gegeven aan het aflopende project van Vistikhetmaar. Vistikhetmaar wil zich de komende periode op een breder publiek richten om zo de kennis over de visserij te vergroten. Deelnemers in dit EFMZV-project zijn: ProSea, WMR, VisNed, de Redersvereniging en Vissersbond.

De website Vistikhetmaar (www.vistikhetmaar.nl) is sinds november 2016 het centrale punt van een door de Sectorraad Visserij beheerd kennissysteem van de visserij. De website Vistikhetmaar heeft inmiddels ruim 1.000 bezoekers per week en neemt een belangrijke plek in bij de informatievoorziening naar vissers en het visserijonderwijs.

De enorme uitdagingen waar de visserij en het visserijonderwijs de komende jaren voor staan, vergroten de noodzaak om te blijven investeren en innoveren in kennisverspreiding en kennisuitwisseling. Een verbindend, goed functionerend en continu vernieuwend kennissysteem levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk kunnen blijven begrijpen van de snel veranderende wereld. Ook draag het bij aan een gelijke basis binnen de sector, het vergroten van het kennis- en professionaliseringsniveau van de vissers en het visserijonderwijs.

In dit project wordt het bestaande kennissysteem Vistikhetmaar uitgebouwd en op basis van de opgedane ervaring verder ontwikkeld.

Denk hierbij aan:

  • Het versterken en vernieuwen van de dialoog met vissers door het oprichten van een klankbordgroep, gevormd door vissers, en het centraal stellen van vragen van vissers;
  • Het stimuleren van écht interactieve kennisdeling in het kennissysteem en het zoeken naar nog betere manieren om vissers te betrekken en te bereiken. Het project gaat er niet langer vanuit dat tekst/lezen het ‘standaard-medium’ moet zijn (minder lezen, meer audiovisueel, nieuw/innovatieve benaderingen);
  • Het uitbouwen van de informatieve functie aan (nieuwe) mensen in visserijgerelateerde organisaties om de centrale rol van het kennis-deling-platform te verbreden;
  • Het bieden van doorlopende opleiding en ondersteuning van jongeren in de visserij;
  • Het aanpassen van het lesmateriaal aan de nieuwe structuur van de opleiding van vissers en de ontwikkeling van een modulair opgebouwd, op ieder niveau adequaat kennisaanbod voor de pelagische visserij;
  • Het uitwisselen van nationale en internationale ervaringen.