Schriftelijk Overleg tussen 2e Kamer en Minister Schouten

Ter voorbereiding op de Raad van Landbouw en Visserij ministers op 21 en 22 september 2020, heeft Minister Schouten de agenda naar de Tweede kamer. Daarop reageerden de Kamerleden vooral met landbouw-, maar zeker, ook met visserijgerelateerde vragen. Zo stelde het CDA bijvoorbeeld vragen bij de belastingvrije import van goedkope scholvervangers.

Er is grote zorg over de gevolgen van een harde (No Deal) Brexit. Kamerleden van VVD, CDA vragen aan de Minister of visserij ook steun kan verwachten uit de extra EU Brexit gelden. Nu dreigt die steun ten koste te gaan van andere verduurzamingsprojecten. GroenLinks is vooral geinteresseerd in de verduurzamingdoelen in de Brexit.

Ook over het Coronaherstelfonds werden vragen gesteld, waarbij de steun aan visserij uit het reguliere EMFF dreigt te moeten komen, terwijl voor andere sectoren uit de speciale Coronafondsen geput kan worden; Een onterecht verschil in behandeling.

Biodiversiteit is een 'hot topic', een belangrijk thema, waarbij CDA, VVD en SGP pleiten voor voorzichtigheid, terwijl de wat meer 'groene' partijen het ambitieniveau graag hoger willen zien, al dan niet ten koste van (voedselproducerende) sectoren.

Het gaat hierbij vooral om D66, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. Over pulsvisserij en de aanlandplicht worden met regelmaat vragen gesteld, waaronder door de VVD die zich afvraagt of de onzinnige verboden en regels niet van tafel moeten, iets waar wij het van harte mee eens zijn.

Minister Schouten antwoordt binnenkort.