Duitse Natura2000 voorstellen bedreigen familiebedrijven

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de verscherping van Duitse plannen om belangrijke visgronden te sluiten. Inmiddels hebben we details over die voornemens ontvangen, deze zijn vorige week met betrokken vissers besproken. De nieuwe N2000 plannen gaan veel verder dan de eerdere plannen uit 2016 en 2018, waardoor het voortbestaan van bedrijven van garnalenvissers die al generaties lang in de Sylt vissen op het spel staat.

De aanpassing van de Duitse plannen betekent een toename van gesloten gebied en (veel belangrijker) een verbod op garnalenvisserij in het hele gebied. Rampzalig voor Duitse, Deense en Nederlandse garnalenvissers. Uiteraard wordt hierin de samenwerking met buitenlandse collega's gezocht.

Belangrijk ook, want alle lidstaten moeten samen een unanieme aanbeveling geven over deze verscherpte Duitse plannen. Dat de ecologische onderbouwing van die plannen ondeugdelijk is zullen we nadrukkelijk aan die lidstaten laten weten. Deze sluiting komt boven op het vol zetten van  de Duitse Bocht met windparken.

Overleg met vissers

In een overleg in Den Oever vorige week, met PO bestuurders en vissers hebben we alle kaarten doorgenomen. Er kwamen kaarten op tafel met de gevolgen van de voorgenomen sluitingen per visserijmethode, met oog op de visserijinspanning. Er is wel sprake van een effect voor de twinrig en de fly-shootvloot, maar vooral de impact van de voorgenomen sluitingen op de garnalenvisserij is desastreus.

Er zijn bedrijven die meer dan de helft van het jaar in de Sylt vissen en dus grotendeels afhankelijk zijn van deze visgronden. Sluitingen zullen leiden tot verdringing, terwijl het areaal aan bevisbaar gebied meer en meer afneemt, onder meer vanwege wind op zee in Duitse en Nederlandse wateren. 

LNV heeft een sleutelrol

De aanbeveling van lidstaten aan de Europese Commissie moet unaniem zijn. We staan in nauw contact met LNV hierover en werken aan een notitie waarin we de ecologische onderbouwing van de sluiting aanvechten en de sociaaleconomische ravage, die deze plannen zal aanrichten, helder in kaart zullen brengen.

Dat juist kleinschalige familiebedrijven die generaties lang met hun kleine segment kotters zo bikkelhard getroffen dreigen te worden, families die seizoensgebonden vissen op Noorse kreeft, garnalen en platvis is onacceptabel. Juist deze vloot houdt faciliteiten en een keten in stand die regionaal voor veel werkgelegenheid zorgen.