Kanaal-werkgroep NWWAC bespreekt diverse visserijen

Deze en ook de komende weken worden er in het kader van de Adviesraad voor Noordwestelijke Wateren (NWWAC) diverse vergaderingen belegd. Voor onze Fly shoot-visserij is met name van belang wat er gaande is in het Engelse Kanaal. 

De septembervergaderingen van de NWWAC vinden doorgaans in Dublin plaats, waar de NWWAC haar zetel heeft, maar in verband met Corona-regels en reisbeperkingen zijn ook deze vergaderingen digitaal.

Fly shoot Kanaal

De werkgroep gericht op Fly shoot in het Kanaal kwam op 3 september j.l. bijeen. Besluitvorming over het managementplan heeft vertraging opgelopen, voornamelijk vanwege het feit dat het niet gelukt is om het overleg in Nederland voor de vakanties af te ronden. Op korte termijn komt er alsnog een bijeenkomst, hopelijk snel gevolgd door een gemeenschappelijke verklaring richting Frankrijk. 

Als we ook met België en Frankrijk op één lijn komen kan aan de groep van lidstaten een voorstel worden gedaan dat dan omgezet moet worden in een Joint Recommendation. Dit zal binnen de Adviesraad via een schriftelijke procedure moeten en waarschijnlijk niet op tijd komen voor het Fly shoot-seizoen dat aanstaande is.

Brexit en uitstel verkiezingen  NWWAC

Nu Brexit een feit is en per 31 december as. de transitieperiode eindigt, zijn onze Engelse en Schotse collega’s bezig aan hun laatste vergaderingen in NWWAC-verband. Uiteindelijk is het de keuze geweest van een meerderheid van de Britten om de EU te verlaten maar het is niet iets om bij staan te juichen.

Dit gegeven en de onzekerheid rond Corona heeft de NWWAC doen besluiten om verkiezingen voor de voorzitters en vicevoorzitters van werkgroepen en Uitvoerend Comité een jaar op te schuiven.

Volgende week komt de Focusgroep Brexit van de NWWAC bijeen om te overleggen over de toekomst met gescheiden partijen. Bedenk dat er in de westelijke wateren sprake is van ongeveer 100 bestanden die gezamenlijk beheerd moeten worden. Goede werkafspraken hierover zijn van essentieel belang.

Vangstmogelijkheden 2021 en aanlandplicht

Veel aandacht was er voor een analyse van de ICES-adviezen en de richtlijnen vanuit Brussel ten aanzien van hoe de TAC’s 2021 worden vastgesteld. Zo worden bijvoorbeeld de nodige vraagtekens gezet bij de informatie over de discards-rates van tong in gebied VIId.

Frankrijk en België hanteren in dit gebied voor tong een minimummaat van 25 cm en daarom zou de selectiviteit verbeterd en juist de discards verminderd moeten worden.

De NGO’s blijven hameren op verbeteren van de selectiviteit, maar in de gemengde visserijen zijn mogelijkheden hiertoe nu eenmaal beperkt. De lijst met mogelijke verstikkingssoorten (chokespecies) in het kader van de aanlandplicht in de westelijke wateren werd geüpdatet.

Ook hier is het duidelijk dat met name de gemengde visserijen niet zonder een flink aantal uitzonderingen kunnen om de visserijactiviteiten praktisch gezien door te kunnen laten gaan.

Focusgroepen

Voor diverse soorten vindt overleg plaats in de vorm van focusgroepen die gericht zijn op een specifieke visserij of thema. Zo neemt het belang van de visserij op wulken in de westelijke wateren de laatste tijd toe, en wordt er daarom een focusgroep opgetuigd specifiek voor de wulkenvisserij.

Voor zeebaars, Noordzeekrab en St. Jacobsschelpen zijn deze werkgroepen er al en binnen deze groepen vindt overleg plaats om een duurzaam beheer van deze soorten op te tuigen. Als deze er al is, zoals bij Jacobsschelpen, wordt in overleg met de wetenschappelijke instituten van het VK (Cefas) en Frankrijk (Ifremer) gesproken over verbeteringen.

De focusgroep Noordzeekrab (engels: Brown Crab) kent een gezamenlijk werkterrein: westelijke wateren en Noordzee. Bijeenkomsten staan voor de komende dagen op de rol.