Openstelling NWO onderzoek voor duurzame visserij

Naar verwachting wordt eind oktober 2020 de tweede call for proposals in het kader van onderzoek voor Duurzame Visserij (NWO-TTW) opengesteld. Onderzoeksprojecten met een maximale looptijd van 6 jaar komen in aanmerking, waarvoor in de call in totaal zo'n drie miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Op 16 oktober 2020 vindt er een online informatiebijeenkomst plaats.

Deze NWO openstelling is gericht op onderzoeksvoorstellen die verband houden met de volgende drie, door NWO geformuleerde, thema's:

  1. Maritieme techniek gericht op de primaire visserij, dit gaat over innovatie van visschepen, bijvoorbeeld door efficiënter energieverbruik en flexibele inzetbaarheid.
  2. Vangsttechnieken en –methoden richt zich op onderzoek naar innovaties rond vangst van economisch belangrijke soorten. Bijvoorbeeld verbetering van selectiviteit (om onbedoelde bijvangst te voorkomen), weerstandsverlaging of nieuwe vangsttechnieken en -methoden.
  3. Verwerkingstechnieken op zee biedt ruimte voor onderzoek naar technieken aan boord, zoals bijvoorbeeld het binnenhalen van de vangst en verwerking. Ook onderzoek naar technische oplossingen ter verbetering van arbeidsomstandigheden aan boord valt hieronder

In deze call wordt de samenwerking tussen visserijsector en wetenschap gestimuleerd, visserijondernemers zelf kunnen geen aanvrager zijn, dit is voorbehouden aan onderzoeksinstituten.

Mocht u echter een goede onderzoeksvraag hebben of een idee dat aansluit bij bovenstaande thema's, dan kunt u zich via de website van NWO aanmelden voor de digitale bijeenkomst in oktober of neem contact op met het VisNed secretariaat.